Enerji Tüketim Takip Sisteminde Zaman Serileri Sınıflandırma Problemi için Optimizasyon Modellerinin ve Sezgisel Yaklaşımların Geliştirilmesi

2015-12-31
Proje kapsamında zaman serilerinin sınıflandırma problemi için hem optimizasyon bazlı çözümler hem de sezgisel yaklaşımlar üzerinde çalışılacaktır. Değişik alanlarda karşımıza çıkan bu problem son yıllarda özellikle enerji yönetimi alanındaki çalışmalarda dikkat çekmektedir. Enerji tüketim takip sisteminde, elektrikli cihazların enerji tüketimleri zaman serisi olarak temsil edilerek, sistemde aktif olan cihazların tanımlanması önemli bir problem olarak öne çıkmaktadır. Enerji tüketim takip sistemleri ile hem üreticinin hem de son kullanıcının enerjiyi daha etkin ve verimli kullanması hedeflenmektedir.

Suggestions

Robust Ürün ve Süreç Tasarımı için İstatistiksel Modelleme ve Etkileşimli Optimizasyon
Köksalan, Mustafa Murat; İlk Dağ, Özlem; Özateş Gürbüz, Melis; Köksal, Gülser(2015-12-31)
Ürün ve süreç tasarımında mevcut sorunları giderecek yeni tasarımların elde edilemediği durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu literatürde çok sayıda çalışmaya konu edilmiştir. Ancak bu çalışmalar, birden fazla amaç içeren bu problemleri ele alırken karar verici ile yeterince etkileşimde bulunmadığından beklenen düzeyde etkili olamayabilmektedir. Literatürdeki etkileşimli optimizasyon yaklaşımları da problemi henüz başlangıç düzeyinde irdelemektedir. Bu bakımdan 2014 yılı başında etkileşimli...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2016-12-31)
Çok kriterli optimizasyon problemlerinde, tek kriterli optimizasyon problemlerinden farklı olarak genellikle birbirleri ile çelişen kriterler göz önüne alınarak tercih edilen çözüm/çözümler bulunur. Literatürde iki kriterli optimizasyon problemleri için çalışmalara sıkça rastlanırken üç ya da daha fazla kriterli optimizasyon problemleri için yapılan çalışmaların sayısı daha kısıtlıdır. Bu projede çok kriterli (iki, üç ya da daha fazla) tam sayılı optimizasyon problemlerinde tüm etkin çözümleri bulabilen bir...
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ A BİNASI İÇİNDE YER ALAN BÖLÜMLERİN DERS PROGRAMLARININ VE DERSLİKLERİNİN PLANLANMASININ OTOMASYONU
Çakmur, Barış; Erdil, Erkan(2014-12-31)
Bu proje, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binasında bulunan iki bölümün (İktisat Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) her akademik dönem öncesinde kendi ders programlarına göre birbirleri ile koordinasyon içinde yapmak durumunda oldukları haftalık ders dağılımı çizelgesi ve buna uygun olarak dersliklerin dağıtımı planlamasının bir bilgisayar yazılımı aracılığı ile otomasyonunun sağlanmasını amaçlamaktadır.
Low voltage integrated charge pump circuits for energy harvesting applications
Pathirana, Walive Pathiranage Manula Randhika; Muhtaroğlu, Ali; Sustainable Environment and Energy Systems (2014-7)
Two different low voltage integrated charge pump circuit topologies are studied in this thesis for energy harvesting applications. The circuits are implemented in 0.18 μm standard CMOS technology without the use of off-chip magnetic components and non-standard processes, and are thus suitable for low profile (small and low cost) system-on-chip applications. In the first proposed design, operation at low input voltage (~240 mV) is achieved with a 5-stage subthreshold first stage oscillator, which improves th...
Citation Formats
C. İyigün, “Enerji Tüketim Takip Sisteminde Zaman Serileri Sınıflandırma Problemi için Optimizasyon Modellerinin ve Sezgisel Yaklaşımların Geliştirilmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59206.