Hide/Show Apps

Enerji Tüketim Takip Sisteminde Zaman Serileri Sınıflandırma Problemi için Optimizasyon Modellerinin ve Sezgisel Yaklaşımların Geliştirilmesi

2015-12-31
İyigün, Cem
Hatipoğlu, Poyraz Umut
Proje kapsamında zaman serilerinin sınıflandırma problemi için hem optimizasyon bazlı çözümler hem de sezgisel yaklaşımlar üzerinde çalışılacaktır. Değişik alanlarda karşımıza çıkan bu problem son yıllarda özellikle enerji yönetimi alanındaki çalışmalarda dikkat çekmektedir. Enerji tüketim takip sisteminde, elektrikli cihazların enerji tüketimleri zaman serisi olarak temsil edilerek, sistemde aktif olan cihazların tanımlanması önemli bir problem olarak öne çıkmaktadır. Enerji tüketim takip sistemleri ile hem üreticinin hem de son kullanıcının enerjiyi daha etkin ve verimli kullanması hedeflenmektedir.