Elektromanyetik Dalga Soğrucu Yapısal Kompozitlerin Üretim Ve Karakterizasyonu

2008-12-31
Kapsam Bu proje kapsamında elektromanyetik dalga soğurma özelliklerine ve aynı anda yapısal olarak işlev görebilecek mekanik özelliklere sahip kompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu malzemeler “polimer matris kompozit malzemeler” sınıfına dahil olacağından mukavemet ve hafifliği aynı anda sağlayacaktır. Geliştirilmeye çalışılan kompozit malzemeler elektromanyetik haberleşmenin yoğun olarak kullanıldığı havacılık ve denizcilik uygulamaları başta olmak üzere bir çok mühendislik uygulamasında avantajlar sağlayacaktır. Proje kapsamında 2008 yılı itibarıyla gerek malzeme üretimi gerekse de elektromanyetik dalga soğurma özelliklerinin karakterizasyonu açılarından önemli aşamalar kaydedilmiş ve kapsamlı sonuçlar elde edilmiştir. Projenin 2. yılı içerisinde, yüzeyleri modifiye edilmiş cam dokumalarla desteklenmiş polimer matrisli kompozitleri vakum infüzyon ve sıcak presleme yöntemleri kullanılarak üretilecektir. Yöntem/Beklenilen Bulgular Proje temel olarak 17 – 26 GHz frekans aralığındaki elektromanyetik dalgaları etkin biçimde soğurabilecek yapısal kompozit malzemelerin üretimini ve karakterizasyonunu hedeflemektedir. Çalışma sonunda çeşitli askeri/sivil uygulamalarda elektromanyetik görünmezlik ve elektromanyetik koruma sağlayacak yapısal kompozit malzemeler elde edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmada temel olarak cam dokumalar üzerine metalik kaplamalar “sputtering” yöntemi uygulanarak konvansiyonel “cam takviyeli plastik” (CTP) malzemelerde kullanılan takviye malzemesinin yüzeyi modifiye edilmektedir. Kaplanmış dokuma katmanları bir araya getirilerek elektromanyetik dalga soğurma özelliklerinin “free-space” yöntemi ile ölçümü yapılmaktadır. Ölçümler sırasında değişik dokuma tipleri, kaplama özellikleri, dokuma katmanlarının birbirlerine göre durumları gibi parametreler değiştirilerek 17 – 26 GHz aralığında en etkili soğurmayı sağlayan kombinasyonlar bulunmaya çalışılmaktadır. Daha sonra seçilmiş olan kombinasyonlar polimer bir matris içerisine yerleştirilerek oluşturulan kompozit yapıların soğurma özellikleri tekrar test edilecektir. Başarılı olan numuneler mekanik testlerden geçirilerek yapısal malzeme olarak kullanımı incelenecektir.

Suggestions

Elektromanyetik Dalga Soğurucu Baryum Ferrit Seramiklerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2010-12-31)
Kapsam Bu çalışmada, şerit dökümde kullanılacak ve geliştirecek yapının ana malzemesini oluşturacak olan baryum hekza ferrit tozları karışık oksit ve kimyasal çöktürme teknikleri uygulanarak Ti, Co ve benzeri katkılandırmalar yapılarak üretilecektir. Şerit döküm için kullanılacak polimerik solüsyona sentezlenen BaHF tozları ile yönlenmeyi sağlayacak anizotropik özelliklere sahip SiC ve benzeri whisker malzemeleri veya nanotüpler katılacaktır. Anizotropik malzeme olarak tipleri, miktarları ve şerit döküm üre...
Design, simulation, and measurement of near-zero-index shells for electromagnetic beam generation
Eriş, Özgür; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9-06)
In this study, design and simulation of three-dimensional (3D) shell structures, which generate directional radiation patterns from isotropic sources, with near-zero-index (NZI) characteristics, as well as their realizations via low-cost 3D printing are presented. Throughout the design process of NZI beam generators, both homogenized structures, in which near-zero relative permittivity and/or permeability values are enforced, and actual models involving periodic arrangements of dielectric rods are examined....
Fotovoltaik Güneş Gözelerinin Üretimine Yönelik Pirit Nanokristal Sentezi ve Karakterizasyonu
Volkan, Mürvet; Kalay, Yunus Eren(2015-12-31)
Başvurusu yapılan bu araştırma teklifinin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mikro ve Nano Teknolojiler Programı ve Kimya Bölümleri’nde ortaklaşa yürütülmek üzere, fotovoltaik uygulamalarda kullanılmak üzere pirit nanokristallerinden güneş gözelerinin üretilmesini ve detaylı içyapı karakterizasyonunu içermektedir. DAP kapsamında, sunulan disiplinlerarası proje teklifi ile, geleneksel PV hücre malzemelerinin yerini alabilecek nanokristal pirit malzemesinin üretilmesi ve g...
Metalik Alaşımların Ve Metal Matris Nanokompozitlerin Mikrodalga İle Sinterelenmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2010-12-31)
Kapsam/Yöntem/Beklenilen Bulgu Projenin başlama tarihinden itibaren geçen süreçte, toz metalurjik numunelerin mikrodalga sinterleme süreci için gereken metalik tozlar temin edilmiş, toz hazırlama ve sinterleme aşamalarında gerekli bilgi ve beceriyi kazanabilmek amacıyla ön deneyler yapılmıştır. Bu aşamalar sırasında, değişken sıkıştırma basıncı ve sinterleme sıcaklıklarında mikrodalga ve konvansiyonel sinterleme deneyleri yapılarak elde edilen peletlerin %yoğunlaşım, X-ışınları kırınımı faz analizi ve mikro...
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Citation Formats
A. F. Dericioğlu, “Elektromanyetik Dalga Soğrucu Yapısal Kompozitlerin Üretim Ve Karakterizasyonu,” 2008. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59212.