Hide/Show Apps

Zeolit ile Güçlendirilmiş 3 Boyutlu ve Gözenekli Hücre Taşıyıcılarının Kemik Hasarı Tedavisinde Etkinliğinin İncelenmesi

2017-12-31
Tezcaner, Ayşen
Pazarçeviren, Ahmet Engin
Keskin, Dilek
Altunbaş, Korhan
Yaprakçı, Volkan
Kemik hasarlarının tedavisi kemik doku mühendisliği için en önemli konulardan biridir. Kemik hasarlarının tedavisinde “altın standart” olarak kabul edilen otograft metodu ise nakil edilen bölge etrafında doku kaybına ve nakli yapılacak dokunun kısıtlı miktarda olmasında dolayı etkin ve kullanışlı bir metot değildir. Bu limitlerin önüne geçmek ve kemik dokusunu tamamen iyileştirebilmek için alternatif bir metot olan hücre taşıyıcısı üretimi ortaya çıkmıştır. Projede grubumuz tarafından geliştirilmiş olan 3 boyutlu, gözenekli ve zeolit minerali ile güçlendirilmiş olan hücre taşıyıcıların erişkin kök hücre ekilmiş ve ekilmemiş olarak kemik hasar bölgesinde kemik iyileşmesi ve mekanik dayanım sağlama potansiyelleri rat hayvan modelinde araştırılması amaçlanmaktadır. Önerilen projede hayvan deneylerinden önce hücre taşıyıcıların rat adipoz kaynaklı mezenkimal hücre ile biyouyumluluk testleri yapılması planlanmaktadır. Hayvan deneylerinde rat kemiklerinde oluşturulacak olan kritik boyut kemik defekt bölgesine kök hücresiz ve kök hücre ekilmiş hücre taşıyıcıları yerleştirilecektir. 1. ve 2 ay sonunda kemik defekt bölgelerinde kemik oluşumu kemik densitometre ölçümleri ve histopatolojik analizler ile değerlendirilmesi planlanmaktadır.