İnsan Yağ Dokusundan Ayrılmış Mezenkimal Kök Hücrelerinin Kontrollü GDF-5 Salım ile Tendon Hücresine Farklılaştırılması ve PCL Nanofiber Hücre İskelesiyle Birlikte Tendon Doku Mühendisliği Yönünden Değerlendirilmesi

2018-12-31
Tendon oldukça hiyerarşik ve yönlü bir dokudur. Bu doku kas ve kemiğin birbirine bağlanmasında görev alır. Bu sayede kasın oluşturduğu mekanik kuvvet kemiğe aktarılır; bu durum hareketi sağlar. Tendon doku travmalarının en sık görülenleri aşil, diz ve omuz yaralanmalarıdır. Günümüzde uygulanan steroid olmayan yangı karşıtı ilaçlar, hastadan alınan (otogreft) ya da Allogreft, Xenogreftler, dikişler ve protezler hastalığın tedavisindeki beklentileri sınırlı olarak karşılamaya çalışmaktadır. Günümüzde doku mühendisliği yaklaşımı bu sorunları aşabilme potansiyeline sahiptir. Bu projede tendon dokusunun fiziksel yapısını taklit edecek hücre taşıyıcıları merkezkaç kuvvetiyle eğirme (Rotary Jet Spinning) yöntemi kullanılarak Polikaprolakton (PCL) polimerinden üretilecektir. İskelelerin yönlü fiberlerden oluşan yapısı sayesinde hem doğal dokuya benzer bir hücre taşıyıcısı olarak hücrelerin yönlü büyümesini sağlayacağı hem de çekme kuvvetlerine karşın daha iyi mekanik dayanıma sahip olacağı düşünülmektedir. Taşıyıcılara hazırlama aşamasında yüklenen Büyüme farklılaşma faktör-5’in (Growth Differentiation Factor-5, GDF-5) kontrollü salımı ile insan yağ dokusu kökenli mezenkimal kök hücrelerinin tendon hücresi yönünde farklılaşması hedeflenmektedir. Taşıyıcıların genel özellikleri (fiber çapı, gözeneklilik, su tutma ve bozunum, GDF yükleme ve kontrollü salım etkinliği v.b) yanısıra hücre uyumluluğu, hücre çoğalması ve tenojenik hücre farklılaşması yönünen uygunluğu da araştırılacaktır.

Suggestions

İnsan Kolon Adenokarsinoma Hücrelerinde Sodyum Bütirat Konsantrasyonuna Bağlı Oluşan Yapısal ve İçeriksel Farklılaşmaların Raman, FTIR ve Terahertz Spektroskopisi YöntemleriyleAraştırılması
Severcan, Feride; Severcan, Mete; Altan, Hakan; Esentürk, Okan; Gök, Seher; Şimşek Özek, Nihal; Özer, Zeynep(2015-12-31)
Kolon kanseri dünyada en çok görülen ikinci kanser tipidir. Hücredeki proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz mekanizmalarındaki dengenin bozulması neticesinde oluşur. Kolon kanseri hücreleri, sağlıklı kolon hücrelerinin geçirdiği farklılaşmalara uğramazlar bu nedenle kolon kanseri oluşumunda, hücre farklılaşma mekanizması bozukluklarının önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Şu ana kadar farklılaşma mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, büyüme faktörleri ve hormonların farklılaşmad...
Bakır ve Silisyum Katkılı Hidroksiapatit/PHBV Temelli İskelelerin Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanımı
Evis, Zafer; Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen(2018-12-31)
Kemik doku kaybı, travma, kemik kanseri, kemik enfeksiyonları gibi nedenlerden dolayı oluşabilmektedir. Bu durumda uygulanabilen tedavi yöntemleri otograft veya allograft olmak üzere ikiye ayrılır. Günümüzde uygulanan doku mühendisliği çalışmaları ile tedavi risklerini ortadan kaldıran ve hatta tedavi sürecini hızlandıran hücre taşıyıcılar geliştirilmektedir. Bu amaca uygun olarak projede elektro-eğirilmiş hücre taşıyıcısının hazırlanmasına karar verilmiştir. Elektro-eğirilme ile elde edilen fiberler vücut...
ESSİTALOPRAM’IN SPİNGOMYELİN MODEL MEMBRANLARI İLE ETKİLEŞMESİNİN YAPISAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN BİYOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Severcan, Feride; Ergün, Seza(2013-12-31)
Psikiyatrik bozukluklar değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörü nedeniyle günümüzde görülen en yaygın hastalıklar arasında yer almaktadır. Yeme ve uyku bozuklukları, madde bağımlılığı, hareket bozuklukları, şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), anksiyete bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon sağlama güçlükleri ve depresyon gibi bozukluklar psikiyatrik hastalıkların en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır Psikiyatrik hastalıkların, özellikle depresyonun, tedavisi için kullanılan en etkil...
Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
Doğal olarak bulunan ellajik asit, kuersetin, naringenin, resveratrol, rutin ve hesperidin gibi polifenolik bileşiklerin ilaç metabolizmasında rol oynayan Glutatyon S-Transferaz ve NAD(P):Kuinon Oksidoredüktaz 1 enzim aktiviteleri üzerine etkileri
Adalı, Orhan; Karakurt, Serdar; Güray, Nülüfer Tülün(2014-12-31)
Fenolik ve flavanoid maddelerce zengin sebze ve meyvelerin düzenli bir şekilde tüketimi çeşitli dejeneratif hastalıkların ve kanser hastalıklarının iyileştirilmesinde etkin olduğu bilinmektedir. Hâlbuki sebze ve meyvelerdeki hangi bileşiklerin veya karışımların koruyucu özelliğe sahip olduğu ve bunların etki mekanizmaları henüz tam olarak açıklık kazanmamıştır. Bitkiler, insanların besin kaynakları arasında da yer alan binlerce çeşit fenolik ve polifenolik bileşikler üretirler. Bu fenolikler çoğu karsinojen...
Citation Formats
D. Keskin and A. Tezcaner, “İnsan Yağ Dokusundan Ayrılmış Mezenkimal Kök Hücrelerinin Kontrollü GDF-5 Salım ile Tendon Hücresine Farklılaştırılması ve PCL Nanofiber Hücre İskelesiyle Birlikte Tendon Doku Mühendisliği Yönünden Değerlendirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59354.