Arama Motorlarında Endeks Budama için Cevap Çeşitliliği Odaklı Algoritmalar

2015-12-31
Arama motorları günümüzde web üzerinde bilgiye erişimin en temel yöntemlerinden biridir. Bir taraftan kurumlar ve bireyler tarafından üretilen dijital veri hacmi artarken, diğer taraftan da kullanıcıların her geçen gün daha hızlı ve kaliteli sorgu cevapları talep etmesi, arama motorları alanında hem verimlilik hem de cevap kalitesi açısından sürekli yeni ve akılcı yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu projede temel amaç, arama motorlarının verimliliği ve ölçeklenebilirliği için önemli bir mekanizma olan statik endeks budama (static index pruning) yöntemlerini, cevap kalitesi için yeni bir kriter olan sorgu cevaplarının çeşitliliği (result diversity) açısından değerlendirmek ve cevap çeşitliliğini korumaya ya da artırmaya odaklanmış yeni budama yöntemleri geliştirmektir.

Suggestions

Sosyal Ağlar için Reklam Öneri Sistemi
Karagöz, Pınar(2017-12-31)
Sosyal ağ kullanımı sırasında, bir kullanıcıya ilgisini çekebilecek ürünlerin reklamlarını göstermek, rastgele reklam göstermekten çok daha tercih edilen bir yaklaşımdır. Bu sayede reklamın tıklanma ve ürünün alınma ihtimali artmaktadır. Facebook gibi daha uzun mesajların yazılabildiği ve kullanıcıya ait zengin verilerin bulunduğu sosyal ağlar için reklam öneri teknikleri çalışılmıştır. Bu projede, mesaj uzunluğu ve kullanıcıya ait bilgilerin daha sınırlı olduğu mikroblog ağları için bir reklam öneri sistem...
ÇEVRİMİÇİ BİLGİLERİN KALİTESİNİN OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Taşkaya Temizel, Tuğba; Ölçer, Didem(2018-12-31)
Çevrimiçi bilgilerin kalitesinin değerlendirilmesi, özellikle son yıllarda, artan bilgi miktarından dolayı önem kazanmış bir konudur. Paylaşılan birçok bilgi filtrelenmeden kişilere ulaşmaktadır ve sıklıkla yanlış ya da ciddi eksik bilgi içermektedir. Kişiler özü itibariyle doğru yanlısı olduklarından dolayı bilgiyi çoğu zaman sorgulamadan tüketmektedirler ve yanlış bilginin yayılmasını kolaylaştırmaktadırlar. Sağlık alanındaki hızlı gelişmeler sonucunda teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler devaml...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Web'de Davranış Deseni Keşifleri için Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanımı
Karagöz, Pınar(2013-12-31)
Veri madenciliği büyük miktardaki veriden anlamlı bilginin çıkarılması ile ilgili teknikler bütünü olup pazarlama, bankacılık, sigortacılık ve tıp sektörü başta olmak üzere bir çok sektörde etkin şekilde kullanılmaktadır. Veri madenciliği uygulamalarından biri olan web madenciliği ise, web verileri üzerinde veri madenciliği fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde kullanılan yöntemlerin bütünüdür. Web içerik madenciliği, web yapısal madenciliği ve web kullanım madenciliği şeklinde üç ana başlıkta ince...
Tercüme kalıplarının makina öğrenmesi teknikleri ile tercüme örneklerinden öğrenilmesi
Çiçekli, İlyas(1999)
Bu proje kapsamında örneğe dayalı bilgisayar ile herhangi iki dil arasında tercüme yapabilen bir sistem geliştirdik. Bizim önerdiğimiz yöntemde iki dil arasındaki tercüme kalıpları verilen tercüme örneklerinden makina öğrenmesi teknikleri kullanılarak öğrenilir. Daha sonra bu öğrenilen tercüme kalıpları diğer metinlerin tercüme edilmesinde kullamlr. Bizim temel tercüme kalıplarını öğrenme algoritmamız verilen iki tercüme örneğindeki benzerliklerden ve farklılıklardan faydalanarak yeni tercüme kalıplarını öğ...
Citation Formats
İ. S. Altıngövde, “Arama Motorlarında Endeks Budama için Cevap Çeşitliliği Odaklı Algoritmalar,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61929.