Genetik Modifiye (gm) Mısırlarda Etiketleme Gereği "quantifikasyon"

2009-12-31
Avrupa Birliğin (AB) de ve Japonya, Kore, Avusturalya gibi daha bir çok ülkede genetik modifiye organizma içeren gıda maddelerinin marketlerde kullanılmaları için onaylanmaları ve bu onaylı ürünlerin bile , kantitatif çalışmalar sonucunda etiketlenmeleri gerekmektedir. AB de 0.9% un üzerinde Genetik modifikasyon bulundurması durumunda gıda maddesinin veya hayvan yeminin etiketlenmesi zorunludur. Bu nedenle, genetik modifiye gıdaların kantitasyon ve tespit çalışmaları bu gıdaların yasal düzenlemelerinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye de ise bazı hazırlık çalışmaları olmasına rağmen, henüz GDO modifiye gıdalar için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Mısırlarda olası genetik modifikasyonların olduğunu gösteren Türkiye de yürütülmüş sınırlı çalışma bulunmaktadır (Gürakan. et al., 2006; Baran-Ekinci, M., PhD thesis). Bugüne kadar labratuvarımızda yapılan çalışmalarda konvansiyonel PCR yöntemleri ile 35S promotör ve nos-terminatör bölgelerinin tespit edilmesi, ve yine aynı yöntemle yapılan çalışmalarımız , bu genetik modifikasyonların genellikle AB de onaylı Bt 11 mısır çeşidine ait olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç da genetiği değişitirilmiş mısırlarda kantitasyon çalışmalarının gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu projede amaç örneklerimiz arasında tespit etmiş olduğumuz Bt11 mısır çeşidi için detaylı kantifikasyon (quantifikasyon) çalışmaları yapmak ve kantitatif analizi optimize etmektır.

Suggestions

1997 Eğitim Reformunun Eğitim Çıktıları Üzerindeki Etkisi Sosyoekonomik Gruplara Göre Nasıl Farklılaşmıştır?
Kırdar, Murat Güray; Dayıoğlu Tayfur, Meltem(2013-12-31)
Bu çalışma 1997 yılında gerçekleşen eğitim reformunun, ki bu reform zorunlu eğitim süresini 5 yıldan 8 yıla çıkarmıştır, eğitim çıktıları üzerindeki etkisinin farklı sosyoekonomik gruplar arasındaki eğitim farklılıklarını nasıl değiştirdiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bilindiği üzere, Türkiye’de farklı sosyoekonomik gruplar arasında – örneğin cinsiyet, kır/kent durumu, ana dil ve anne/baba eğitimine göre – önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda, yeni eğitim yasası bu farklılıkları azaltmış mıdı...
Adli amaçlı kimliklendirme ve paternite tayininde STR (Short Tandem Repeat) sistemlerinin kullanımı
Salaçin, Serpil; Yüreğir, Güneş; Alper, Behnan; Kellece, Lale; Atila, Gülen; Aksoy, Kıymet; Altun, Ayşe(1999-04-01)
Adli Amaçlı Kimliklendirme ve Paternite Tayini konusunda gelişmiş ülkelerde yargı sistemine DNA Analizi düzeyinde bilgiler sunulurken, ülkemizde halen konvansiyonel yöntemler olarak bilinen kan grupları ve subgruplan ile polimorfik eritrosit enzimleri ve serum proteinlerinden yararlanılmaktadır. Oysa adaletin toplum bireylerine sağlıklı yansıyabilmesi için daha objektif ve güvenilirliği yüksek bilgilerin ortaya konmasına gereksinim vardır. Moleküler Biyolojideki son dönem, gelişmeleri Adli Bilimlere de yans...
Dijital Dönüşümün İstihdama Etkisi: Mesleki Açıdan Fırsatlar ve Tehditler
Gökalp, Ebru; Gökalp, Mert Onuralp; Çoban, Selin; Eren, Pekin Erhan (null; 2018-11-10)
Dijital dönüşümün, rutin işlemlerin otomatize edilmesi ile birlikte bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda yok olmasına neden olması, birçok sektörde istihdamın azalması, aynı zamanda oluşacak yeni ihtiyaçlar nedeni ile yeni meslekler ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına yol açması öngörülmektedir. Beden gücü kullanılarak düşük gelir elde eden bir işgücü yapısı yerine, nitelikli, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşması söz konusudur. Bu çalışma kapsamında, dijital dönüşümün istihdama e...
Akademik Yıldırmanın Yordayıcıları olarak Liderlik ve Sosyal Sistem
Engin Demir, Cennet(2014-12-31)
ÖzetHerşeyin çok hızla değiştiği günümüz dünyası, eğitim örgütleri de dahil olmak üzere, kurumları ve bu kurumlarda çalışan bireyleri, devamlılıklarını sürdürebilmek adına, bir mücadelenin içine sokmakta ve bu hızlı çarkın birer parçası haline getirmektedir. Ancak bu durumun sürekliliği, işveren ve çalışan veya çalışan ve iş arkadaşları arasında baş edilmesi hiç de kolay olmayan bazı anlaşmazlıklar yaratmakta, hatta mağdur kişinin psikolojisini ve beden sağlığını bozma noktasına gelmektedir. Bahsi geçen dur...
Yazılı Sözcük Üretiminde Dillerarası ve Biçimbilimsel Faktörlerin Etkisi
Kırkıcı, Bilal(2020-01-15)
Bu proje tipolojik ve biçimbilimsel olarak oldukça farklı Türkçe anadil (D1) ve İngilizce ikinci dilde (D2), yazılı sözcük üretimi esnasında merkezi dilsel işlemleme ve çevresel motor süreçler arasındaki ilişkinin aşamalı mı yoksa bağlantılı-basamaklı mı olduğunu ve bu ilişkiyi etkileyen biçimbilimsel faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın D1 Türkçe bölümünde 30, D2 İngilizce bölümünde ise 40 katılımcı bir çevrimiçi yazılı resim adlandırma görevine katılmıştır. Katılımcılara Türkçe deneyde 64...
Citation Formats
G. C. Gültekin, “Genetik Modifiye (gm) Mısırlarda Etiketleme Gereği “quantifikasyon”,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59405.