Kayısı Kurutmada Kükürtleme Yerine Hemiselüloz Kaplamasının Kullanılması

2014-12-31
Bu projede, gıda endüstrisi atıklarından (fındık kabuğu) üretilecek hemiselüloz kaplama maddesinin kayısı kurutma işleminde kullanılmakta olan kükürtleme aşaması yerine kullanılırlığının araştırılması hedeflenmektedir. Bu projenin sunacağı çözümler:a) Kükürtlemenin kayısıya verdiği kötü tat ve aroma engellenmiş olacak, kimyasal kalıntısının verdiği zarar (özellikle astım hastalarına) ortadan kalkmış olacaktır. İnsan vücudu için müsaade edilen sınırın üzerinde kükürt alınması durumunda boğaz ve mide yanması, baş ağrısı ve hatta kusma gibi yan etkiler görülmektedir.b)Avrupa Birliği ülkelerine kuru kayısı satışı çok azdır çünkü AB gıda kodeksinde az miktarlarda kükürt kalıntısını kabul etmektedir. Kuru kayısıdaki kükürt miktarları Fransa ve Danimarka'da 1000 ppm, İtalya'da 600 ppm, Avusturya'da 300 ppm olarak kabul edilmiştir. Türkiye’ de ise gıda kodeksine göre kükürt miktarı 2000 ppm’dir. Kükürt oranından dolayı ihracaatta bazı sorunlar yaşanmaktadır. Yenilebilir kaplama tekniği ile kükürtleme yapılmayacağı için, bu sorunlar da ortadan kalkacaktır.c)Hemiselüloz kaplama çözeltisi gıda atıklarından üretileceği için projedeki yaklaşımımız gıda sektörüne ve çevreye katkı sağlayacaktır.Elde edilecek kaplama çözeltisine kayısıların batırılmasıyla, kayısının havayla (yani oksijenle) ilişkisinin azaltılması hedeflenmektedir. Bunun da oksidasyon tepkimelerini en aza indireceği düşünülmektedir. Buna ek olarak hemiselülozun antibakteriyel ve antiküf özellikleri olduğu kanıtlanmıştır. Hemiselülozun bu özelliği ile de kükürtlemenin sağladığı küflere karşı dayanıklılık özelliği de karşılanmış olacaktır.Hemiselüloz ile kaplanan kayısılar tepsili kurutucu (tray dryer) ile kurulutup değişik hava ve sıcaklık değerlerine göre en iyi kaplama etkinliği için optimum sıcaklık ve hava hızına karar verilmesi planlanmaktadır.

Suggestions

Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi
Çekmecelioğlu, Deniz(2013-12-31)
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammadd...
Yerfıstığı Küspesindeki Aflatoxin B1 Toksininin Fermantasyon Yöntemiyle Parçalanması
Çekmecelioğlu, Deniz; Bozoğlu, Tahsin Faruk(2015-12-31)
Gıda ve yemlerde aflatoksin degradasyonu (veya parçalama) amacıyla önceki çalışmalarda solvent ekstraksiyonu, gamma ışınlama ve mikrodalga ısıtma gibi fizikokimyasal yöntemler denenmiştir. Örneğin, amonyak ile yapılan işlemlerde toksin miktarı kabul edilebilir seviyeye indirilmiş ancak kalıntı toksik yan ürünler nedeniyle farelerle yapılan deneylerde karaciğer lezyonları gözlenmiştir. Gamma ışınlama denemelerinde pirinç, fıstık ve mısır gibi besin maddelerinde 4, 6 ve 10 kGy dozlarında %58 verimlilikle degr...
Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yozgatlıgil, Ceylan(2016-12-31)
Bu çalışmada amaç buğday verimini fenolojik evreleri detayında etkileyen meteorolojik ve diğer rassal değişkenlere bağlı olarak belirlenmiş istatistiksel varsayımların sağlanmadığı durumlarda copula modelleri ile tahmin etmektir. Buğday verimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve karmaşık bağımlılık yapıları gösteren çok değişkenli verilerin etkisini olasılıksal olarak anlamak adına faydalı bir yöntemdir. Özellikle verim tahminin daha esnek modellemelerle ortaya çıkarılmasında, R ve C-vine copula ku...
Yüksek Kayma Hızında İşlenmiş Fındık Zarı Liflerinin Katkı Maddesi olarak Bisküvi ve Kek İçerisinde Kullanımı
Mert, Behiç; Çıkrıkcı, Sevil(2013-12-27)
Fındık bademden sonra dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan sert kabuklu meyvedir. Dünya fındık üretimi, 1960’lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton civarında iken, 2000- 2008 ortalamasına göre 795 bin tona çıkmıştır. Dünya fındık üretiminin ortalama % 75’ini gerçekleştiren Türkiye’yi sırasıyla İtalya, ABD ve İspanya takip etmektedir. Fındık kabuklu ve kavrulmuş olarak tüketilmesinin yanında, şekerli fındık ezmesi, fındıklı barlar ve fındık yağı gibi birçok üründe kullanılmaktadır. Bu durum önemli miktarlarda...
Ar-Ge Eğitim Ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karekterizasyonu.
Özkan, Necati; Behlülgil, Ahmet Kemal; Çam, İbrahim; Köksal, Serhat; Güzel, Ali(2013-12-31)
ODTÜ Merkezi Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamaya çalışmaktadır. AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi'nde cihazlar değişik türde malzemelerin karakterizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle değişik nitelikteki malzemelerden yapılmış örneklerin hazırlanması için değişik teçhizatlara ve bunlara ek olarak ...
Citation Formats
D. Çekmecelioğlu, “Kayısı Kurutmada Kükürtleme Yerine Hemiselüloz Kaplamasının Kullanılması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59424.