Hide/Show Apps

Ekstrüde edilmiş ürünlerde akrilamid içeriğinin azaltılması

Projenin amacı genleşmiş ekstrüde ürünlerde akrilamid seviyisinin azaltılmasıdır. Isıl işlem görmüş gıdalarda akrilamid oluşumu diyet ile alınan akrilamid miktarının insan sağlığı açısından araştırılmasını gerektirdiği gibi akrilamid miktarını azaltma stratejilerinin geliştirilmesi gereğini de ortaya koymaktadır. Ekstrüde ürünler ısıl işlem görmüş ürünler olarak akrilamid içermekte ve bu ürünler için ürün kalitesini değiştirmeden akrilamid seviyesinin azaltılması araştırmalarının yapılması gerekmektedir.