Maitake (Grifola frondosa), Nameko (Pholiota microspora) ve Shiitake (Lentinula edodes) Ekstraktların Gıda Ürünlerinde Biyofilm Oluşturan Bakterilerin Eliminasyonuna Olan Etkileri

2018-12-31
Capraz kontaminasyonu önlemek için taze ürünlerdeki biyofilmleri gideren yenilebilir dezenfektanlar bulmaktır. Bunlara örnek olarak, bitki ekstraktları verilebilir. Dünya çapında artan populasyon, taze ürünlere olan talebi arttırmaktadır. Proses süresince gıda kaynaklı patojenlere karşı önlemler almak, çapraz kontaminasyonlardan dolayı yetersiz kalabilir. Bu yüzden, gıda kaynaklı hastalığı ve hastalık salgınını beraberinde getirebilmektedir. Örneğin, Escherichia coli O157:H7, Salmonella türleri, Shigella türleri, Listeria monocytogenes, Campylobacter türleri ve spor oluşturan bakteriler, biyofilm oluşturan yaygın bakterilerdir. Kimyasal maddelerin, biyofilmleri gidermede çok etkili olmadığı görülmüştür. Buna ek olarak, kimyasal ürünlerin sağlığa da olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır. Kimyasal dezenfektanların kullanılmasının azaltılması için bitkisel kökenli antimikrobiyal bulma çalışmaları hız kazanmıştır. Bu bağlamda, gıda ürünlerin kalitesini koruma ve raf ömrünü uzatma ilkesiyle, Maitake, Nameko ve Shiitake mantarlarının ekstraktlarını kullanarak, gıdalarda biyofilm oluşturan bakterilere karşı etkileri çalışmamızda ilk kez araştırılacaktır. Buna ilaveten, her bir bakterinin matriks yapısına göre etkili çözümler alabilmek için farklı miktarlarda mantar ekstraktları uygulanacaktır.

Suggestions

Salmonella izolatların Vuruşlu Alan Jel Elektroforezi (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesi
Soyer, Yeşim(2018-12-31)
Bu projenin amacı, önceki çalışmalarımızda elde edilen Salmonella izolatlarının vuruşlu alan jel elektroforez (PFGE) kullanılarak serotiplendirilmesidir. Çalışmamızda, çevre ve gıda kaynaklarından toplamda 120 Salmonella izolatının karakterizasyonu yapılacak ve bu örnekler daha sonra kümelere ayrılıp analiz edilecektir. Projede kullanılacak izolatlar Türkiye’nin farklı illerinde atık su örneklerinden toplanmıştır. Ayrıca proje sonucunda elde edilecek sonuçlar laboratuvarımızın databankasında kayıtlı olan ön...
HAYVANSAL GIDALARDA YAYGIN BULUNAN PATOJENLERİN ALT TİPLENDİRİLMESİ
Soyer, Yeşim; Kyere , Emmanuel Owusu; Zorlucan, Tuğçe Fatma; Ozer, Esra(2013-12-31)
Toplum sağlığının korunması için gıda güvenliğinin çiftilkten çatala giden tüm zincirin incelenmesi gerekmektedir. Çiftlikten çatala giden zincirde bir çok noktadan insan sağlığını tehdit eden patojenlerin girişi mümkündür. Bu organizmalar hayvan ve hayvan ürünleriyle büyük ölçüde ilişkilidir. Gıda kaynaklı rahatsızlıklara en çok neden olan bakteriler Campylobacter, Salmonella, Listeria monocytogenes ve patojenik Escherichia coli türleri, özellikle E. coli O157:H7’dir. Bu çalışmanın amacı insan sağlığına za...
SALMONELLA’NIN BİYOFİLM ÜRETİMİNİN VE DEZENFEKTANLARLA İLE ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
Soyer, Yeşim(2016-12-31)
Toplum sağlığının korunması için gıda güvenliğinin çiftlikten çatala giden tüm zincirin incelenmesi gerekmektedir. Çiftlikten çatala giden zincirde bir çok noktadan insan sağlığını tehdit eden patojenlerin girişi mümkündür. Bulaşma, insan ve hayvan kaynaklı olabileceği gibi, işlenmemiş üründen de olabilir. Bir gıda işletmesinde kullanılan ekipmanların temizlenmesi ve hijyeninin sağlanması sağlıklı ve güveli gıda üretiminin birinci koşuludur. Dünyada ve ülkemizde bulaşık gıdalardan en çok bakteriyel zehirlen...
Ekstrüzyon işleminin fonksiyonel bileşenlere etkisi
Şensoy, İlkay(2016-12-31)
Meyve-sebze yan ürünleri antioksidan, lif ve fitokimyasallar açısından zengin gıda malzemeleridir. Ekstrüzyon da sebze ve meyve işleme yan ürünleri eklenmiş tüketilmeye hazır gıda üretimine oldukça uygun bir teknolojidir. Bu araştırmada sebze işleme endüstrisinin yan ürünü olan enginar yaprağı fonksiyonel bir bileşen olarak ekstrüde ürünlere eklenerek işlem öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilecek analizler ile ekstrüzyon işleminin belirlenecek olan biyoaktif bileşenlere etkisi ile antioksidan aktivites...
Elektroeğirme Yöntemi ile Nanolif Bazlı Aktif Ambalaj Malzemesi Geliştirilmesi Ve Gıda Validasyonu
Uyar, Tamer; Şümnü, Servet Gülüm; Ayhan, Zehra; Şahin, Serpil(2018)
Nanolif elde etmek için kullanılan yöntemler arasında elektroegirme, düzenek kurulumununbasit ve ucuz olması ve kısa islem süresi ile öne çıkmaktadır. Elektroegirme yöntemi ilesentetik maddelerden nanolif üretimi yaygınken, son yıllarda biyopolimer esaslı nanolifüretimine olan ilgi artmıstır. Bu sebeple, ilk olarak farklı konsantrasyonlarda hazırlananbezelye unu, mercimek unu, soya proteini ve hidroksipropil metil selüloz (HPMC) bazlıçözeltilerin reolojik özellikleri ve çözelti iletkenlikleri ölçülmüstür. D...
Citation Formats
Y. Soyer, “Maitake (Grifola frondosa), Nameko (Pholiota microspora) ve Shiitake (Lentinula edodes) Ekstraktların Gıda Ürünlerinde Biyofilm Oluşturan Bakterilerin Eliminasyonuna Olan Etkileri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59447.