Maitake (Grifola frondosa), Nameko (Pholiota microspora) ve Shiitake (Lentinula edodes) Ekstraktların Gıda Ürünlerinde Biyofilm Oluşturan Bakterilerin Eliminasyonuna Olan Etkileri

2018-12-31
Soyer, Yeşim
Cesur, Aylin
Capraz kontaminasyonu önlemek için taze ürünlerdeki biyofilmleri gideren yenilebilir dezenfektanlar bulmaktır. Bunlara örnek olarak, bitki ekstraktları verilebilir. Dünya çapında artan populasyon, taze ürünlere olan talebi arttırmaktadır. Proses süresince gıda kaynaklı patojenlere karşı önlemler almak, çapraz kontaminasyonlardan dolayı yetersiz kalabilir. Bu yüzden, gıda kaynaklı hastalığı ve hastalık salgınını beraberinde getirebilmektedir. Örneğin, Escherichia coli O157:H7, Salmonella türleri, Shigella türleri, Listeria monocytogenes, Campylobacter türleri ve spor oluşturan bakteriler, biyofilm oluşturan yaygın bakterilerdir. Kimyasal maddelerin, biyofilmleri gidermede çok etkili olmadığı görülmüştür. Buna ek olarak, kimyasal ürünlerin sağlığa da olumsuz etkileri olduğu saptanmıştır. Kimyasal dezenfektanların kullanılmasının azaltılması için bitkisel kökenli antimikrobiyal bulma çalışmaları hız kazanmıştır. Bu bağlamda, gıda ürünlerin kalitesini koruma ve raf ömrünü uzatma ilkesiyle, Maitake, Nameko ve Shiitake mantarlarının ekstraktlarını kullanarak, gıdalarda biyofilm oluşturan bakterilere karşı etkileri çalışmamızda ilk kez araştırılacaktır. Buna ilaveten, her bir bakterinin matriks yapısına göre etkili çözümler alabilmek için farklı miktarlarda mantar ekstraktları uygulanacaktır.
Citation Formats
Y. Soyer and A. Cesur, “Maitake (Grifola frondosa), Nameko (Pholiota microspora) ve Shiitake (Lentinula edodes) Ekstraktların Gıda Ürünlerinde Biyofilm Oluşturan Bakterilerin Eliminasyonuna Olan Etkileri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59447.