Hide/Show Apps

Gıda Endüstrisi Atıklarının Katma-Değeri Yüksek Çoklu-Ürünlerin Üretiminde Kullanımı: Poligalakturonaz ve Pektin Liyaz Enzimleri ile Mikrobiyal Yağ Üretimi

2018-12-31
Çekmecelioğlu, Deniz
Güneruz, Ayşe
Gürel, Nermin
Ören Yardimci, Gözde
Gıda ve tarım endüstrisinin çok büyük miktarda atık oluşturması ve bu atıkların çok azının geri dönüştürülmesi hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, fermentasyon teknolojisinde kullanılan ham maddenin üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürdürülebilir, ucuz ve bol hammadde kullanma eğilimleri artmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada, fındık kabuğu hidrolizatı kullanarak katma değeri yüksek çoklu-ürünler olarak poligalakturonaz ve pektin liyaz enzimleri ile mikrobiyal yağ üretimi amaçlanmaktadır. Poligalakturonaz ve pektin liyaz enzim karışımını üretmek amacıyla yarı-kesikli fermantasyon yöntemi kullanılacaktır. Bazı araştırmalarda, beş karbonlu şekerlerin (ksiloz, arabinoz gibi) mayaların yağ depolamalarına katkı sağladıkları yönünde de ip uçları verilmiştir. Bu nedenle, fındık kabuğu hidrolizatı mikrobiyal yağ üretiminde de kullanılacaktır. Pektinaz enzimleri B. subtilis ile üretilirken yağ için Rhodosporidium toruloides ve Lipomyces starkeyi mayaları kullanılacaktır. Ayrıca, üretilecek maya yağının gıda endüstrisine uygunluğu araştırılacaktır.