Fındık Kabuğunun Reaktör Ortamında Enzimatik Hidrolizi

2015-12-31
Lignoselülozik atıklar selüloz ve hemiselüloz yönünden zengin olup fermentasyon uygulamaları için ekonomik ve yenilenebilir ham madde kaynağıdırlar. Bu projede amaç, fındık kabuğunun enzimatik hidrolizini kontrollü reaktör ortamında gerçekleştirmek ve hidroliz verimini arttırmaktır. Asit ve baz ön işlemlerinin de şeker verimine etkisi incelenecektir. Asit kullanımı inhibitör madde ve fazla atık su oluşturma nedeniyle alkali yöntem ve enzimatik hidrolizin kullanımı öncelikli olacaktır. Enzimatik hidroliz başta mekanik karıştırma, pH ve sıcaklık olmak üzere reaktörde kontrollü koşullarda gerçekleştirilecek ve sonuçlar manyetik karıştırma ve sadece sıcaklık kontrollü yapılan enzim hidrolizi çalışmalarımızla karşılaştırılacaktır.

Suggestions

Tarım Atıkları Kullanılarak Mikroalglerin Heterotrofik Çoğaltım Koşullarının Optimizasyonu
Bölükbaşı, Ufuk; Öktem, Hüseyin Avni; Altun Sönmez, Çağla; Bahçegül, Erinç; Köse, Işkın(2014-12-31)
Bu çalışmada, Chlamydomonas reinthardii ‘nin heterotrofik olarak çoğaltım koşullarının optimizasyonu yapılacaktır. Optimizasyon işleminin ardından, heterotrofik çoğaltım için karbon kaynağı olarak bir mısır koçanı kullanılacaktır. Bu amaçla mısır koçanı farklı ön işlemlerden geçirilerek, C. reinhardtii ‘nin çoğaltım ortamına karbon kaynağı olarak eklenecek ve çoğaltım koşulları optimize edilecektir. Uygun büyüme koşulları sağlandığı ve iyi verim alındığı taktirde transesterifikasyon metodu ile biyodizel üre...
İlaç Geliştirmesine Yönelik Venom Kaynaklı Peptit Üretimi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2015-12-31)
Özellikle son birkaç yılda ağırlıklı olarak peptit ve protein yapısında moleküllerden oluşan biyolojik ilaçların pazar paylarında çok ciddi bir artış görülmektedir. Peptitler sahip oldukları yapısal çeşitliliğe bağlı olarak çok zengin bir biyoaktivite yelpazesine sahiptirler. Venom kaynaklı peptitler etkin iyon kanalı hedefleyici moleküllerdir. Bu nedenle iyon kanallarıyla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyelleri vardır. Peptitlerin ilaç potansiyellerinin in vitro testlerle belirlenmesi ve f...
Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse-Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
Bacillus subtilis Standart Suş (PY79) ile Basilisinin Bloke Edildiği Suşun (OGU1) Karşılaştırmalı Dinamik Sekretom Analizi
İşlerel, Tekin Elif; Özcengiz, Gülay(2018)
Bacillus türleri, antimetabolik ve farmakolojik aktiviteye sahip çok çeşitli ikincil metabolitlerüretmektedir. B. subtilis?e ait biyoaktif peptidlerin etkilerinin sadece antimikrobiyal aktivite ilesınırlı olmadığı bilinmektedir. B. subtilis tarafından üretilen basilisin, N-terminalinde L-alanineand C-terminalinde non-proteinojenik bir amino asit olan L-anticapsin?den oluşan dipeptidyapısı ile bilinen en küçük antibiyotiktir. Basilisin biyosentezinin dinamikleri ve molekülerregülasyonu ile ilgili literatür b...
Gıda Endüstrisi Atıklarının Katma-Değeri Yüksek Çoklu-Ürünlerin Üretiminde Kullanımı: Poligalakturonaz ve Pektin Liyaz Enzimleri ile Mikrobiyal Yağ Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz; Gürel, Nermin; Ören Yardimci, Gözde(2018-12-31)
Gıda ve tarım endüstrisinin çok büyük miktarda atık oluşturması ve bu atıkların çok azının geri dönüştürülmesi hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, fermentasyon teknolojisinde kullanılan ham maddenin üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürdürülebilir, ucuz ve bol hammadde kullanma eğilimleri artmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada, fındık kabuğu hidrolizatı kullanarak katma değeri yüksek çoklu-ürünler olarak poligalakturonaz ve pektin liyaz enzimleri i...
Citation Formats
D. Çekmecelioğlu, “Fındık Kabuğunun Reaktör Ortamında Enzimatik Hidrolizi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59439.