Fındık Kabuğunun Reaktör Ortamında Enzimatik Hidrolizi

2015-12-31
Lignoselülozik atıklar selüloz ve hemiselüloz yönünden zengin olup fermentasyon uygulamaları için ekonomik ve yenilenebilir ham madde kaynağıdırlar. Bu projede amaç, fındık kabuğunun enzimatik hidrolizini kontrollü reaktör ortamında gerçekleştirmek ve hidroliz verimini arttırmaktır. Asit ve baz ön işlemlerinin de şeker verimine etkisi incelenecektir. Asit kullanımı inhibitör madde ve fazla atık su oluşturma nedeniyle alkali yöntem ve enzimatik hidrolizin kullanımı öncelikli olacaktır. Enzimatik hidroliz başta mekanik karıştırma, pH ve sıcaklık olmak üzere reaktörde kontrollü koşullarda gerçekleştirilecek ve sonuçlar manyetik karıştırma ve sadece sıcaklık kontrollü yapılan enzim hidrolizi çalışmalarımızla karşılaştırılacaktır.
Citation Formats
D. Çekmecelioğlu, “Fındık Kabuğunun Reaktör Ortamında Enzimatik Hidrolizi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59439.