Hide/Show Apps

Türkiye'de Günümüzün Ve Geleceğin Yöneticilerinin Karar Verme Süreçlerindeki Bilgşsel Sapmaların İncelenmesi.

Günümüzde artık insanların davranışlarında her zaman maksimizasyon yapan rasyonel bireyler (homo economicus) gibi davranmadıkları kabul edilmektedir. Ancak, davranışlar rasyonel olmasa veya gözükmese bile onları anlayıp, modelleyebilmek çok büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde bu tür bilişsel sapmalar üzerine yapılmış kapsamlı bir çalışmanın olmadığını ve bunun önemli bir eksik olduğu görüşündeyiz. Amacımız literatürde yaygın olarak rastlanan bilişsel sapmaların bazılarını seçip bunların Türkiye'deki günümüz iş çevrelerinde bulunan yöneticilerde ve gelecekte yönetici olacak öğrencilerde bulunup bulunmadığını, ve bulunuyorsa ne ölçüde mevcut olduğunu saptamaya çalışmaktır. Literatürde saptanmış olan birçok bilişsel/algısal sapma (cognitive bias) bulunmaktadır. Bunlara bazı örnekler olarak Demirleme (Anchoring), Yenilik (Recency), Aşinalık (Familiarity), Aşırı güven (Overconfidence) etkileri verilebilir.