ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ YAPILANDIRMACI UYGULAMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

2014-12-31
Geban, Ömer
Kaya, Ebru
Tüysüz, Mustafa
Yapılandırmacı öğrenme son yıllardaki en güçlü öğrenme teorilerinden birisidir (Ernest, 1993; Tobin, 1993). Piaget’nin genetik epistemolojisi yapılandırmacılığın oluşmasında önemli bir katkı sağlamıştır. Yapılandırmacılığa göre, bilgi öğrenciye transfer edilemez, öğrenci kendi bilgisini yapılandırır. Öğretmenler yapılandırmacı öğrenme ortamları yaratmadaki önemli bileşenlerdir. Bu yüzden, öğretmen eğitimi ve hizmet içi eğitimler öğretmen adaylarına ve öğretmenlere bu konuda gerekli bilgi ve becerileri vermeyi hedeflemektedir. Literatürde yapılandırmacı öğrenme ortamlarını inceleyen araştırmalar bulunmaktadır. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de müfredatlarda yerini almıştır. Türkiye’de 2004 yılı müfredat reformu çerçevesinde İlköğretim Fen Bilgisi dersi programı yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda İlköğretim Fen ve Teknoloji derslerinin programı yapılandırmacı öğretim yaklaşımı ışığında düzenlenmiştir.Bu çalışmanın amacı ise, ilköğretim fen sınıfındaki yapılandırmacı uygulamayı hem öğretmen adaylarının, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin bakış açılarından incelemektir.
Citation Formats
Ö. Geban, E. Kaya, and M. Tüysüz, “ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ YAPILANDIRMACI UYGULAMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59628.