Eğitim Fakülteleri Öğrenci Profili 2.faz Araştırması.

2010-12-31

Suggestions

Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Sürdürülebilirlik Konusundaki Düşünceleri.
Ertepınar, Hamide(2009-12-31)
Günümüzde yaşadığımız çevre sorunları ve beraberinde karşılaştığımız ekonomik problemler ile toplumsal yaşamdaki sıkıntılar sürdürülebilir bir dünya yaratma gereksinimini doğurmuştur (Sutton, 2004). Bireyler çok eski yıllardan buyana sürdürülebilir olmayan yaşam alışkanlıklarını devam ettirmektedirler. Bu alışkanlıkların yaşamımızın farklı boyutlarına (ekonomik, çevresel, sosyal) etkisinin olumsuz olduğu gözlenmiştir. Bu açıdan her bireyin sürdürülebilirlik yönünde olumlu davranışlara sahip olması ve bu pro...
Eğitim Fakültelerindeki Öğrencilerin Fen,matematik Ve Teknolojiye Yönelik Programlar Seçmelerini Etkileyen Faktörler.
Ertepınar, Hamide(2009-12-31)
Günümüzde öğretmenlik mesleği eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve formasyonu gerektiren, profesyonel statüde bir uğraşı alanı olarak kabul edilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan toplumların ileri seviyedeki toplumların düzeyine ulaşabilmelerindeki en önemli etkenlerden biri de iyi yetişmiş, nitelikli insan kaynağıdır (Bugay ve Kavas, 2007). Bunu gerçekleştirebilmek için ...
Development of instructional design model for drama course offered in faculty of education
Özbek, Gökçen; Kiraz, Ercan; Department of Educational Sciences (2009)
The main aim of this study is to develop an instructional design model of drama course for preservice teachers in Faculty of Education. Firstly, to reach this aim the models in the literature were reviewed and the model was created as synthesis of them. In addition of this, the drama courses at universities were examined and the last version of this model was shaped. Secondly, the effectiveness of the model was tested through developing a drama instruction to the preservice English Language teachers. The sa...
Eğitim Fakültesi’ndeki Öğretim Üyelerinin Barış Eğitimine İlişkin Görüşleri: Bir İhtiyaç Analizi Çalışması
Özel, Dilara (null; 2017-10-10)
Bu eğitim amacı öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki eğitim fakültelerindeki çözüm kavramına bakış aç okuy, buna bağlı olarak barış eğitimine öğretmen eğitimleri süresince ihtiyaç duyup duymadıklarını tespit edebilmektir. 2015 yılında 65.3 milyon insan yaşadıkları yerde zorla ayrılmak zorunda kaldı (Bir Bakışta Rakamlar, 2016). Ülkesinden zorla göç eden insanların yaklaşık 3.2 milyonu Türkiye'ye yerleşti (UNICEF, 2017). Bu sayılardan da anlaşılabileceği gibi tüm dünya mülteci krizi ile karşı karşıyad...
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Citation Formats
A. Daloğlu, “Eğitim Fakülteleri Öğrenci Profili 2.faz Araştırması.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59671.