İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrenciler için İngilizce Kelime Öğrenme Projesi

2016-12-31
Karaaslan, Hasan
Kamalı Arslantaş, Tuğba
Bu çalışma ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce eğitimlerinde kelimelerin doğru okunuşunu ve yazılışını öğrenmelerine destek olmak amacıyla web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilmesini, uygulanmasını ve tanıtılmasını hedeflemektedir. Özetle çalışma görme engelli sekizinci sınıfların İngilizce kelime öğrenme bilgilerine katkıda bulunmayı amaçlamakdatır. Web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilme ve uygulanma süreçleri kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olan uygulama geliştirilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda çalışma sonuçlarının görme engellilerin İngilizce eğitimlerine önemli katkıda bulunacağı öngörülmektedir.
Citation Formats
H. Karaaslan and T. Kamalı Arslantaş, “İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrenciler için İngilizce Kelime Öğrenme Projesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59739.