YÜKSEK, ORTA VE DÜŞÜK PERFORMANSLI ACEMİ PROGRAMCILARIN HATA AYIKLAMA ESNASINDA BİLİŞSEL VE ÜSBİLİŞSEL SÜREÇLERİ NASIL FARKLILIK GÖSTERİR?: BİR GÖZ İZLEME ÇALIŞMASI.

2018-12-31
Bu çalışma, programlama öğretiminde hata ayıklama (debugging) sürecini düşük, orta ve yüksek programlama becerisi gösteren programlama dersi öğrencilerini temel alarak bilişsel ve üstbilişsel açıdan kapsamlı ve derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma ile programlama öğretimine yönelik bilişsel ve üstbilişsel süreçler derinlemesine incelenebileceğinden, farklı düzeylerdeki programlama öğrencilerine yönelik pedagojik araç ve yöntemlerin hazırlanmasına dair güçlü öneriler sunulabilecektir. Ayrıca elde edilecek bulgular doğrultusunda farklı performans gösteren öğrencilerin hata ayıklama becerisini geliştirmek amacıyla verilecek eğitime yönelik öğretim tasarımı oluşturulacaktır.
Citation Formats
Z. Yıldırım, “YÜKSEK, ORTA VE DÜŞÜK PERFORMANSLI ACEMİ PROGRAMCILARIN HATA AYIKLAMA ESNASINDA BİLİŞSEL VE ÜSBİLİŞSEL SÜREÇLERİ NASIL FARKLILIK GÖSTERİR?: BİR GÖZ İZLEME ÇALIŞMASI.,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59746.