Hide/Show Apps

Okul Öncesi Çocuklar için "AKTİF BAŞLANGIÇ = AKTİF YAŞAM PROGRAMI" oluşturulması ve Etkinliğinin Araştırılması Okul Öncesi Çocuklar için "AKTİF BAŞLANGIÇ = AKTİF YAŞAM PROGRAMI" oluşturulması ve Etkinliğinin Araştırılması

Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumları için “Aktif Başlangıç=Aktif Yaşam Programı” ‘nın oluşturulması ve bu programın etkinliğinin araştırmasıdır. Genellikle çocukların, okul öncesi eğitim kurumlarında günde yaklaşık olarak 8 ile 10 saat vakit harcadıkları düşünüldüğü zaman, fiziksel aktivite programlarının iyi organize edilmesi ve farklı programların denenerek, okul öncesi öğretmenlerin programlara dahil edilmesi gerektiği öne çıkmaktadır. Bundan yola çıkılarak, “Aktif Başlangıç=Aktif Yaşam Programı oluşturulması planlanmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumları oluşturmaktadır. Araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan okul öncesi çocuklara ve öğretmenlere “Aktif yaşam=Aktif Başlangıç” programı uygulanacaktır. Program sırasında okul öncesi çocukların aktivite seviyeleri ölçülecektir. Aynı zamanda okul öncesi öğretmenlere bu program hakkında bilgiler sunularak, kendilerinin programı nasıl uygulaması gerektiği öğretilecektir. Araştırmada kullanılacak olan programın içeriği (aktivite kartları & müzik cd) ve materyalleri için ön çalışma yapılarak, programa son hali verilecektir. Bu araştırmanın sonucunda “Aktif Başlangıç=Aktif Yaşam Programının” etkinliğinin araştırılması ve programın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.