Ortak geçmişe yönelik ebeveyn-çocuk konuşmalarının 60-72 aylık çocukların sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin bellek gelişimine etkisi: Vermikompostlama çalışması

2018-12-31
Olgan, Refika
Cengizoğlu, Seçil
Araştırmanın amacı vermikompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında geçen etkinlikler ile ilgili konuşmaların çocukların organik artıkların geri dönüşümü, kompost döngüsü ve vermikompostlamada role sahip olan kırmızı solucanların ve sürdürülebilirliğin öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma örneklemini Ankara ili sınırları içerisinde bulunan devlete bağlı bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları (N=12) ve anneleri oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılacak ve araştırma “başlangıç” ve “uygulama” evresi olmak üzere iki aşamada tamamlanacaktır.
Citation Formats
R. Olgan and S. Cengizoğlu, “Ortak geçmişe yönelik ebeveyn-çocuk konuşmalarının 60-72 aylık çocukların sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin bellek gelişimine etkisi: Vermikompostlama çalışması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59804.