Kuzeydoğu Akdeniz Botryllid tulumlularının (Ascidians) moleküler teknikler kullanılarak tanımlanması ve karşılaştırılması

2018-12-31
Tulumlular, deniz fıskiyeleri olarak bilinen ve çoğunlukla koloni oluşturarak yaşayan ilkel omurgalı formlarıdır. Son dönemlerde kök hücre ve biyoteknolojik çalışmalarda sıklıkla kullanılan model organizmalardan biridir. Üreme güçleri, kök hücre potansiyelleri ve rejenerasyon yetenekleri oldukça yüksektir. Omurgalılar içinde tüm vücut onarımını yapabilen tek canlı grubudurlar. Türkiye kıyılarındaki türleri ile ilgili yayınlanan birkaç morfolojik çalışma dışında üzerlerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu kapsamda nüklear ve mitokondriyal belirteçler (18S, 28S ve COI) kullanılarak türlerin tanımlanması ve bölge biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bölgede 2012 yılından itibaren örnek toplanmaktadır ve yapılan ilk analizlerde veri bankalarında bulunmayan türlere rastlanmıştır. Bu türlerin detaylı analizlerinin yapılması böylece mavi biyoteknolojide kullanılacak yeni türlerin ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca organizma fotoğrafları toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla bir ‘Bilim ve Sanat’ sergisinde sergilenecektir.
Citation Formats
A. Karahan, A. Zenginer Yılmaz, and B. Salihoğlu, “Kuzeydoğu Akdeniz Botryllid tulumlularının (Ascidians) moleküler teknikler kullanılarak tanımlanması ve karşılaştırılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62163.