Hide/Show Apps

Uzun Süreli Karbamazepit Terapisinin Sağlıklı Sıçan Kemik Dokularındaki Yan Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi.

2010-12-31
Severcan, Feride
Projede, İlacın sağlıklı sıçan kemik metabolizması ve mineral yoğunluğu üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen FTIR mikrospektroskopisi, kemik protein ikincil yapısı üzerindeki olası değişimleri göstermek için Yapay sinir ağları (NN) analizi, ilacın kemik dokusu kırılganlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için uygulanan biyomekanik Vickers mikrosertlik testi çalışmaları ve ilacın vitamin D ve kalsiyum metabolizması üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak için uygulanan elisa kan testleri tamamlanmıştır. Karbamazepin tedavisi kemik dokularının mineral içeriğini düşürerek, kemiğin yapısındaki karbonat iyonlarının içeriğini ve kolajen çapraz bağlarının yapısını değiştirerek, kemiği güçsüzleştirmektedir. Ayrıca kemik sertliğini azaltmaktadır.cekteki çalışmaların geliştirilmesini sağlamaktır.