Hide/Show Apps

Östrojene Bağlı Alternatif Polyadenilasyona Uğrayan Trarskriptlerin Tespiti Ve İncelenmesi.

Östrojene bağlı alternatif polyadenilasyona uğrayan transkriptlerin tespiti ve incelenmesi Meme kanseri alt sınıflarını birbirinden ayıran genomik anormallikler ve gen profilleri belirlenirken, mikroRNA genlerinin ifadelerinin mRNA düzeylerinden çok daha iyi belirteçler olduğu anlaşılmaktadır. mikroRNA'lar kendileri proteine dönüşmeden hedef genlerin proteine dönüşmesini kontrol ederler. mikroRNA'ların kanserdeki önemi daha yeni anlaşılmaya başlamışken, çok yenilerde ortaya konulan bir gözlem, mikroRNA-mRNA ilişkilerinin tahmin ettiğimizden çok daha kapsamlı olabileceğini göstermektedir. Bu ilginç bulgu, hücrelerin bazı durumlarda, mRNA'larda farklı poly (A) sinyallerini tercih ederek, mRNA'ların UTR uzunluklarını değiştirerek mikroRNA'lardan kaçabildiklerini göstermektedir. Bu proje kapsamında Biyolojik Bilimler ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin işbirliği ile amacımız; meme kanserinde önemli bir rolü olan östrojen hormonunun yol açtığı alternatif poly (A) sinyali kullanımını veritabanlarındaki mikrodizin ham datalarını kullanarak probe bazında göstermek ve bunun deneysel olarak doğrulanmasını sağlamaktır. Bu proje, hem östrojenin kanser hücrelerindeki etkilerinin anlaşılmasına ışık tutacak hem de mikroRNA konusunda henüz çok bilinmeyen yeni regülasyonların ortaya konmasına katkı sağlayacaktır.