Osteoartiritte Matriks Proteinlerinin Gen Ekspresyonuna Raloksifenin Etkisi

2009-12-31
Bu projede Ral'in osteoartiritli hücrelerde matriks proteinleri gen ekspresyonuna etkilerinin incelenmesi ile OA tedavi potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Östrojen reseptörlerini modüle etmesi nedeniyle yan etkileri çok fazla olan östrojen yerine osteoporoz tedavisinde tercih edilen temel bir ilaç olan raloksifenin klinik uygulamalar sonucunda tesadüfi olarak OA üzerinde olumlu etkisi bulunması kıkırdak hasarlarının tedavisinde yeni- farklı bir ajanın kullanılabilirliği sonucunu getirmiştir. Bu proje ile etkileri daha çok klinik ve kıkırdak matriks oluşumu olarak macromoleküler düzeyde araştırılmış olan bu ajanın moleküler düzeyde kıkırdak hasarında-iyileşmesinde farklı dozlarda nasıl bir rolü olduğu konusunda literatüre önemli bilgi sağlanacağı düşünülmektedir

Suggestions

Östrojenle Değişen mRNA 3’UTR Uzunluklarının Düzenlenme Mekanizması
Çiçek, Mustafa Cüneyt(2019-12-01)
Östrojenle Değişen mRNA 3?UTR Uzunluklarının Düzenlenme Mekanizması Poliadenilasyon, yeni sentezlenmekte olan bir mesajcı RNA?nın (mRNA) 3?UTR bölgesinin kesilerek, poli (A) kuyruğunun eklenmesi olarak tanımlanan, oldukça sıkı bir biçimde kontrol edilen ve transkripsiyon ile eş zamanlı gerçekleşen bir süreçtir. Transkripsyonun sonlanmasına yakın, mRNA 3?UTR bölgelerinde bulunan poli(A) sinyalleri (AAUAAA) kompleks bir protein yapı tarafından tanınarak, mRNA kırpılır ve poli(A) kuyruğu eklenir. Poli(A)...
Östrojene Bağlı Alternatif Polyadenilasyona Uğrayan Trarskriptlerin Tespiti Ve İncelenmesi.
Erson Bensan, Ayşe Elif(2010-12-31)
Östrojene bağlı alternatif polyadenilasyona uğrayan transkriptlerin tespiti ve incelenmesi Meme kanseri alt sınıflarını birbirinden ayıran genomik anormallikler ve gen profilleri belirlenirken, mikroRNA genlerinin ifadelerinin mRNA düzeylerinden çok daha iyi belirteçler olduğu anlaşılmaktadır. mikroRNA'lar kendileri proteine dönüşmeden hedef genlerin proteine dönüşmesini kontrol ederler. mikroRNA'ların kanserdeki önemi daha yeni anlaşılmaya başlamışken, çok yenilerde ortaya konulan bir gözlem, mikroRNA-mRN...
Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Simvastatin Yüklü Mikrotaşıyıcıların Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu
Tezcaner, Ayşen; Durucan, Caner; Keskin, Dilek; Özen, Can(2013-12-31)
Bu çalışmada, doku mühendisliği yaklaşımıyla kemik dokusunda çeşitli sebeplerden dolayı oluşan hasarlarda rejenerasyon sağlamak için simvastatin yüklü, hidroksiapatit temelli mikrotaşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve biyomalzeme özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Bu taşıyıcı sistemlerin mikron boyutlarında olmaları sayesinde enjekte edilebilir bir yapıya dönüştürülüp sert dokuda oluşan hasarlı bölgenin yapısı ve şekli ne olursa olsun ameliyatlarda cerrahlar tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi ...
Tatlı Su Balıklarının Yüzey Mukusunda Yaşayan Bakterilerin Çoklu Antibiyotik Dirençlerinin Genetik Analizi
Gözen, Ayşe Gül(2012-12-31)
Bu projenin amacı yüksek seviyede çoklu antibiyotik direnci gösteren bakteri izolatlarında integron bazlı antibiyotik direnç gen kasetlerinin varlığını araştırmaktır. Daha önce yaptığımız çalışmalarda Mogan Gölü’nden yakalanan tatlı su balıklarının yüzey mukusundan izole edilen bakterilerin yüksek seviyede çoklu antibiyotik direnci gösterdiğini bulmuştuk. Fakat bu çoklu direncin genetik temeli henüz tespit edilmemiştir. Proje kapsamında araştırmanın amacına yönelik olarak önceki çalışmalarımızda test ettiği...
İstatistiksel metotlar ile genom-ölçekli protein ağlarının oluşturulması ve analizi
Söyler, Alper; Can, Tolga; Pamuk, Bahar; Bokar, Awadh H. Ali; Yaveroğlu, Nebil Ömer; Akkoyun, Emrah; Baloğlu, Onur; Turanalp, Emin Mehmet; Güney, Doğacan Tacettin; Yaşar, Sevgi(2010)
Bu projede büyük ölçekli protein-protein etkileşim ağlarının işlemsel metotlar ile tahmin edilmesi ve elde edilen ağların yine işlemsel metotlar ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında biyologlara ilgilendikleri organizma hakkında sistem biyolojisi seviyesinde bulgular sağlayacak çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Özellikle yeni sekanslanmış organizmaları hedefleyen teknikler sayesinde son yıllarda artan sekanslama projelerinden elde edilen verilerin etkili bir şekilde kullan...
Citation Formats
A. Tezcaner, “Osteoartiritte Matriks Proteinlerinin Gen Ekspresyonuna Raloksifenin Etkisi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59825.