Hide/Show Apps

Kuşadası Kadıkalasi / Anaıa'da Bulunan Geç Bizans Dönemi Seramiklerinin Arkeometrik Olarak İncelenmesi.

2011-12-31
Göktürk, Emine Hale
Kuşadası Kadıkalesi'nde son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan seramik buluntuların kalitesi ve çeşitliliği buranın hem 12.-13. yüzyıllarda önemli bir seramik üretim merkezi olduğuna işaret etmekte, hem de Ortaçağ Akdeniz ticaret ağı içinde önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ve ayrıca 2009 DAP projesinin sonuçlarından yola çıkarak (bkz. Proje sonuç raporu, BAP 07-02-2009-01), araştırmanın bu etabında Kuşadası Kadıkalesi seramik örneklerine daha ağırlık verilmesine ve bu arkeolojik alandan yeni alınan, diğer farklı sırlı seramik üretim gruplarının da (mangan- kahverengi lekeli seramikler ve yeşil lekeli seramikler gibi) incelenmesine karar verilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu şekilde, anılan dönemde Batı Anadolu seramik teknolojisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarılması mümkün olacak ve Kadıkalesi'nin Yunanistan'daki ve Efes, Bergama, Sard gibi diğer önde gelen Anadolu Bizans yerleşimlerindeki seramik atölyeleriyle olan ilişkisi hakkında da ipuçları ortaya konabilecektir. Bu proje, Arkeometri programında doktora öğrencisi olan Burcu Kırmızı'nın tez çalışmasının tamamlanmasına yönelik planlanmıştır. Projede petrografi, XRD, SEM-EDX tekniklerinin yanında bu tür çalışmalarda özellikle gerekli olan yüzey analizleri için Raman spektrometresi teknikleri uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca bu aşamada, uygun bulunan örneklerde ICP-OES tekniği ile hamur ve sırda gerekli kimyasal analizlerin yapılması planlanmaktadır.