Tarım Atıkları Kullanılarak Mikroalglerin Heterotrofik Çoğaltım Koşullarının Optimizasyonu

2014-12-31
Bölükbaşı, Ufuk
Öktem, Hüseyin Avni
Altun Sönmez, Çağla
Bahçegül, Erinç
Köse, Işkın
Bu çalışmada, Chlamydomonas reinthardii ‘nin heterotrofik olarak çoğaltım koşullarının optimizasyonu yapılacaktır. Optimizasyon işleminin ardından, heterotrofik çoğaltım için karbon kaynağı olarak bir mısır koçanı kullanılacaktır. Bu amaçla mısır koçanı farklı ön işlemlerden geçirilerek, C. reinhardtii ‘nin çoğaltım ortamına karbon kaynağı olarak eklenecek ve çoğaltım koşulları optimize edilecektir. Uygun büyüme koşulları sağlandığı ve iyi verim alındığı taktirde transesterifikasyon metodu ile biyodizel üretimi yapılacaktır.

Suggestions

Fındık Kabuğunun Reaktör Ortamında Enzimatik Hidrolizi
Çekmecelioğlu, Deniz(2015-12-31)
Lignoselülozik atıklar selüloz ve hemiselüloz yönünden zengin olup fermentasyon uygulamaları için ekonomik ve yenilenebilir ham madde kaynağıdırlar. Bu projede amaç, fındık kabuğunun enzimatik hidrolizini kontrollü reaktör ortamında gerçekleştirmek ve hidroliz verimini arttırmaktır. Asit ve baz ön işlemlerinin de şeker verimine etkisi incelenecektir. Asit kullanımı inhibitör madde ve fazla atık su oluşturma nedeniyle alkali yöntem ve enzimatik hidrolizin kullanımı öncelikli olacaktır. Enzimatik hidroliz baş...
İlaç Geliştirmesine Yönelik Venom Kaynaklı Peptit Üretimi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2015-12-31)
Özellikle son birkaç yılda ağırlıklı olarak peptit ve protein yapısında moleküllerden oluşan biyolojik ilaçların pazar paylarında çok ciddi bir artış görülmektedir. Peptitler sahip oldukları yapısal çeşitliliğe bağlı olarak çok zengin bir biyoaktivite yelpazesine sahiptirler. Venom kaynaklı peptitler etkin iyon kanalı hedefleyici moleküllerdir. Bu nedenle iyon kanallarıyla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyelleri vardır. Peptitlerin ilaç potansiyellerinin in vitro testlerle belirlenmesi ve f...
Bacillus subtilis Standart Suş (PY79) ile Basilisinin Bloke Edildiği Suşun (OGU1) Karşılaştırmalı Dinamik Sekretom Analizi
İşlerel, Tekin Elif; Özcengiz, Gülay(2018)
Bacillus türleri, antimetabolik ve farmakolojik aktiviteye sahip çok çeşitli ikincil metabolitlerüretmektedir. B. subtilis?e ait biyoaktif peptidlerin etkilerinin sadece antimikrobiyal aktivite ilesınırlı olmadığı bilinmektedir. B. subtilis tarafından üretilen basilisin, N-terminalinde L-alanineand C-terminalinde non-proteinojenik bir amino asit olan L-anticapsin?den oluşan dipeptidyapısı ile bilinen en küçük antibiyotiktir. Basilisin biyosentezinin dinamikleri ve molekülerregülasyonu ile ilgili literatür b...
Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse-Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
Investigation of bioreactor operation conditions for serine alkaline protease production by Bacillus subtilis
Özdemir, Elif; Çalık, Pınar; Department of Chemical Engineering (2003)
In this study, complex medium was designed for increasing serine alkaline protease (SAP) production by recombinant Bacillus sp. In this context, the effects of glucose, sucrose, inorganic nitrogen source, casein, defatted soybean, and molasses and their concerted effects were investigated in agitation (N=200 min"1) and heating rate (T=37°C) controlled laboratory scale bioreactors. For this purpose, experiments were started by microorganism selection. It was found that, most suitable microorganism for comple...
Citation Formats
U. Bölükbaşı, H. A. Öktem, Ç. Altun Sönmez, E. Bahçegül, and I. Köse, “Tarım Atıkları Kullanılarak Mikroalglerin Heterotrofik Çoğaltım Koşullarının Optimizasyonu,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60154.