İlaç Geliştirmesine Yönelik Venom Kaynaklı Peptit Üretimi

2015-12-31
Özellikle son birkaç yılda ağırlıklı olarak peptit ve protein yapısında moleküllerden oluşan biyolojik ilaçların pazar paylarında çok ciddi bir artış görülmektedir. Peptitler sahip oldukları yapısal çeşitliliğe bağlı olarak çok zengin bir biyoaktivite yelpazesine sahiptirler. Venom kaynaklı peptitler etkin iyon kanalı hedefleyici moleküllerdir. Bu nedenle iyon kanallarıyla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyelleri vardır. Peptitlerin ilaç potansiyellerinin in vitro testlerle belirlenmesi ve farmakolojik özelliklerinin modifikasyonlarla geliştirilebilmesi için öncelikle yeterli miktarda üretimleri gerekmektedir. Projemizin amacı kanser ve şeker hastalığı gibi iyon kanallarıyla ilgili önemli sağlık problemlerinin tedavisine yönelik geliştirilebilecek hayvan zehri (venom) kaynaklı peptitlerin üretimini gerçekleştirmektir.Proje kapsamında model peptit molekülü olarak akrep zehir kaynaklı 36 amino asitlik klorotoksinin rekombinant (klonlama) ve kimyasal sentez metodlarıyla paralel üretimi gerçekleştirilecektir. Farklı üretim metodlarının çıktısı, avantajları ve dezavantajları kıyaslanacaktır. Proje, yürütücü Doç. Dr. Can Özen ve araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Salih Özçubukçu arasında başlatılan interdisipliner bir ortaklık kapsamında önerilen ilk DAP projesidir.

Suggestions

Tarım Atıkları Kullanılarak Mikroalglerin Heterotrofik Çoğaltım Koşullarının Optimizasyonu
Bölükbaşı, Ufuk; Öktem, Hüseyin Avni; Altun Sönmez, Çağla; Bahçegül, Erinç; Köse, Işkın(2014-12-31)
Bu çalışmada, Chlamydomonas reinthardii ‘nin heterotrofik olarak çoğaltım koşullarının optimizasyonu yapılacaktır. Optimizasyon işleminin ardından, heterotrofik çoğaltım için karbon kaynağı olarak bir mısır koçanı kullanılacaktır. Bu amaçla mısır koçanı farklı ön işlemlerden geçirilerek, C. reinhardtii ‘nin çoğaltım ortamına karbon kaynağı olarak eklenecek ve çoğaltım koşulları optimize edilecektir. Uygun büyüme koşulları sağlandığı ve iyi verim alındığı taktirde transesterifikasyon metodu ile biyodizel üre...
Fındık Kabuğunun Reaktör Ortamında Enzimatik Hidrolizi
Çekmecelioğlu, Deniz(2015-12-31)
Lignoselülozik atıklar selüloz ve hemiselüloz yönünden zengin olup fermentasyon uygulamaları için ekonomik ve yenilenebilir ham madde kaynağıdırlar. Bu projede amaç, fındık kabuğunun enzimatik hidrolizini kontrollü reaktör ortamında gerçekleştirmek ve hidroliz verimini arttırmaktır. Asit ve baz ön işlemlerinin de şeker verimine etkisi incelenecektir. Asit kullanımı inhibitör madde ve fazla atık su oluşturma nedeniyle alkali yöntem ve enzimatik hidrolizin kullanımı öncelikli olacaktır. Enzimatik hidroliz baş...
Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse-Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
C/EBPβ’nın Caco-2 Hücre Farklılaşması Sürecinde İndüklenen Otofajideki Rolünün Anlaşılması
Banerjee, Sreeparna(2015)
Bağırsak epitel hücrelerinin dengeli ve sürekli üretimi ile ilgili moleküler mekanizmalar tamolarak aydınlatılmış değildir. Karmaşık bir süreç olan farklılaşma, çeşitli hücre dışı ve içisinyaller, sinyal yolakları ve bu sinyal-sinyal yolakları tarafından aktive veya inhibe edilentranskripsiyon faktörleri tarafından düzenlenmektedir. Hücre içi Ca2+ seviyesindeki değişim,glikoz veya amino asit yoksunluğu gibi düzensizlikler, endoplazmik retikulum (ER) stresyanıtına yol açar. Bilinmektedir ki, ER stresi ve oto...
Vm24 Akrep Zehir Peptidinin Sentezi ve İn Vitro Antikanser Etkisinin Belirlenmesi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2017-12-31)
Özellikle son birkaç yılda ağırlıklı olarak peptit ve protein yapısında moleküllerden oluşan biyolojik ilaçların pazar paylarında çok ciddi bir artış görülmektedir. Peptitler sahip oldukları yapısal çeşitliliğe bağlı olarak çok zengin bir biyoaktivite yelpazesine sahiptirler.Venom kaynaklı peptitler etkin iyon kanalı hedefleyici moleküllerdir. Bu nedenle iyon kanallarıyla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyelleri vardır. Peptitlerin ilaç potansiyellerinin in vitro testlerle belirlenmesi ve fa...
Citation Formats
C. Özen and S. Özçubukçu, “İlaç Geliştirmesine Yönelik Venom Kaynaklı Peptit Üretimi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61002.