İlaç Geliştirmesine Yönelik Venom Kaynaklı Peptit Üretimi

2015-12-31
Özellikle son birkaç yılda ağırlıklı olarak peptit ve protein yapısında moleküllerden oluşan biyolojik ilaçların pazar paylarında çok ciddi bir artış görülmektedir. Peptitler sahip oldukları yapısal çeşitliliğe bağlı olarak çok zengin bir biyoaktivite yelpazesine sahiptirler. Venom kaynaklı peptitler etkin iyon kanalı hedefleyici moleküllerdir. Bu nedenle iyon kanallarıyla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyelleri vardır. Peptitlerin ilaç potansiyellerinin in vitro testlerle belirlenmesi ve farmakolojik özelliklerinin modifikasyonlarla geliştirilebilmesi için öncelikle yeterli miktarda üretimleri gerekmektedir. Projemizin amacı kanser ve şeker hastalığı gibi iyon kanallarıyla ilgili önemli sağlık problemlerinin tedavisine yönelik geliştirilebilecek hayvan zehri (venom) kaynaklı peptitlerin üretimini gerçekleştirmektir.Proje kapsamında model peptit molekülü olarak akrep zehir kaynaklı 36 amino asitlik klorotoksinin rekombinant (klonlama) ve kimyasal sentez metodlarıyla paralel üretimi gerçekleştirilecektir. Farklı üretim metodlarının çıktısı, avantajları ve dezavantajları kıyaslanacaktır. Proje, yürütücü Doç. Dr. Can Özen ve araştırmacı Yrd. Doç. Dr. Salih Özçubukçu arasında başlatılan interdisipliner bir ortaklık kapsamında önerilen ilk DAP projesidir.

Suggestions

Tarım Atıkları Kullanılarak Mikroalglerin Heterotrofik Çoğaltım Koşullarının Optimizasyonu
Bölükbaşı, Ufuk; Öktem, Hüseyin Avni; Altun Sönmez, Çağla; Bahçegül, Erinç; Köse, Işkın(2014-12-31)
Bu çalışmada, Chlamydomonas reinthardii ‘nin heterotrofik olarak çoğaltım koşullarının optimizasyonu yapılacaktır. Optimizasyon işleminin ardından, heterotrofik çoğaltım için karbon kaynağı olarak bir mısır koçanı kullanılacaktır. Bu amaçla mısır koçanı farklı ön işlemlerden geçirilerek, C. reinhardtii ‘nin çoğaltım ortamına karbon kaynağı olarak eklenecek ve çoğaltım koşulları optimize edilecektir. Uygun büyüme koşulları sağlandığı ve iyi verim alındığı taktirde transesterifikasyon metodu ile biyodizel üre...
Fındık Kabuğunun Reaktör Ortamında Enzimatik Hidrolizi
Çekmecelioğlu, Deniz(2015-12-31)
Lignoselülozik atıklar selüloz ve hemiselüloz yönünden zengin olup fermentasyon uygulamaları için ekonomik ve yenilenebilir ham madde kaynağıdırlar. Bu projede amaç, fındık kabuğunun enzimatik hidrolizini kontrollü reaktör ortamında gerçekleştirmek ve hidroliz verimini arttırmaktır. Asit ve baz ön işlemlerinin de şeker verimine etkisi incelenecektir. Asit kullanımı inhibitör madde ve fazla atık su oluşturma nedeniyle alkali yöntem ve enzimatik hidrolizin kullanımı öncelikli olacaktır. Enzimatik hidroliz baş...
Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse-Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
Daha Yaşanabilir Kentler İçin Mikro Ölçek Bir Yürünebilirlik Modeli
Belge, Züleyha Sara; Akkar Ercan, Zübeyde Müge (2017-01-01)
Türkiye’de ve dünyada önemi artan planlama ve tasarım konularından biri olan yürünebilirlik, tarihi kent merkezlerinin korunması ve yenidencanlandırılması, sağlıklı toplumların yaratılması, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin geliştirilmesi için benimsenen bir kentsel stratejidir. Türkiye’de 2000’li yılların başında yürünebilirlik engelli insanların kentsel mekâna erişebilirliğinin artırılması bağlamında önem kazanmıştır. 2013 yılından itibaren Türkiye’de Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nı...
Gıda Endüstrisi Atıklarının Katma-Değeri Yüksek Çoklu-Ürünlerin Üretiminde Kullanımı: Poligalakturonaz ve Pektin Liyaz Enzimleri ile Mikrobiyal Yağ Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz; Gürel, Nermin; Ören Yardimci, Gözde(2018-12-31)
Gıda ve tarım endüstrisinin çok büyük miktarda atık oluşturması ve bu atıkların çok azının geri dönüştürülmesi hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, fermentasyon teknolojisinde kullanılan ham maddenin üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürdürülebilir, ucuz ve bol hammadde kullanma eğilimleri artmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada, fındık kabuğu hidrolizatı kullanarak katma değeri yüksek çoklu-ürünler olarak poligalakturonaz ve pektin liyaz enzimleri i...
Citation Formats
C. Özen and S. Özçubukçu, “İlaç Geliştirmesine Yönelik Venom Kaynaklı Peptit Üretimi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61002.