Vm24 Akrep Zehir Peptidinin Sentezi ve İn Vitro Antikanser Etkisinin Belirlenmesi

2017-12-31
Özellikle son birkaç yılda ağırlıklı olarak peptit ve protein yapısında moleküllerden oluşan biyolojik ilaçların pazar paylarında çok ciddi bir artış görülmektedir. Peptitler sahip oldukları yapısal çeşitliliğe bağlı olarak çok zengin bir biyoaktivite yelpazesine sahiptirler.Venom kaynaklı peptitler etkin iyon kanalı hedefleyici moleküllerdir. Bu nedenle iyon kanallarıyla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyelleri vardır. Peptitlerin ilaç potansiyellerinin in vitro testlerle belirlenmesi ve farmakolojik özelliklerinin modifikasyonlarla geliştirilebilmesi için öncelikle yeterli miktarda üretimleri gerekmektedir.Projemizin amacı iyon kanallarıyla ilgili olduğu gösterilen kanser tiplerinin tedavisine yönelik geliştirilebilecek venom kaynaklı peptitlerin üretimini ve in vitro testlerini gerçekleştirmektir.Proje kapsamında akrep zehir kaynaklı Vm24 peptidinin kimyasal sentez yoluyla üretimi yapılacaktır. Ardından sitotoksisite, proliferasyon ve apoptoz deney setlerinden oluşan in vitro karakterizasyon ve terapötik potansiyel belirleme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Suggestions

İlaç Geliştirmesine Yönelik Venom Kaynaklı Peptit Üretimi
Özen, Can; Özçubukçu, Salih(2015-12-31)
Özellikle son birkaç yılda ağırlıklı olarak peptit ve protein yapısında moleküllerden oluşan biyolojik ilaçların pazar paylarında çok ciddi bir artış görülmektedir. Peptitler sahip oldukları yapısal çeşitliliğe bağlı olarak çok zengin bir biyoaktivite yelpazesine sahiptirler. Venom kaynaklı peptitler etkin iyon kanalı hedefleyici moleküllerdir. Bu nedenle iyon kanallarıyla ilgili hastalıkların tedavisinde kullanım potansiyelleri vardır. Peptitlerin ilaç potansiyellerinin in vitro testlerle belirlenmesi ve f...
Synthesis of Spiro-Pyrrolopyridazines
Dündar, Buse Ayşen; Zora, Metin; Department of Chemistry (2021-7-14)
Heterocyclic molecules have great importance in organic chemistry due to their significant functions in very wide areas. Scientists tend to work on them because they exhibit excellent properties from medicine to material science. Especially, spiro class of heterocyclic molecules also have unique character among biological active compounds. Additon to spiro unit of molecules, fused systems also provide significant features to them. That’s why, spiro and fused systems are always popular subjects among organic...
IC10 konsantrasyonunda Borik Asidin HepG2 hepatoselüler karsinoma hücre hattında harekete geçirdiği moleküler mekanizmaların farklı kimyasal koşullarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi
Aydın Son, Yeşim(2018-12-31)
Endüstride yaygın kullanıma sahip olan Borun tedaviye yönelik birçok kullanımınının da keşfedilmesiyle Borun uyardığı yararlı veya toksik biyokimyasal mekanizmaların anlaşılmasını zaruri hale gelmiştir. Bu çalışmada borun insan vücudunda bulunan en yaygın şekli olan borik asidin insan HepG2 hücreleri üzerinde moleküler etkilerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Mikroarray teknolojisi ve biyoenformatik araçları ile Bora özgü moleküler etkilerin hücresel sistem düzeyinde incelenmesi hedeflenmektedir. Bu hed...
G-proteine Kenetli Reseptörlerin Birbirleri ile Olan Etkileşimlerinin Çift Moleküllü Floresan Birleşme (BiFC) ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Metotları ile Araştırılması
Son, Çağdaş Devrim; Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra(2016-12-31)
Bu projenin amacı, model bir G-proteine kenetli reseptör olan maya feromon reseptörü Ste2p’nin, üçlü ve dörtlü eşlemesinin çift moleküllü floresan eşleşme (BiFC) ve Förster rezonans enerji transferi kullanılarak gösterilmesi, reseptör agonisti olan maya α-faktör feromonunun, Ste2p oligomerleşmesi üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasıdır.GPKR eşleşmesi son 15 yıllık süregiden araştırmalar neticesinde artık kabul görmüş bir olgudur. GPKRlerin ne amaçla eşleştikleri henüz bilinmemektedir...
2 Boyutlu Beton Elemanların Büzüşme Birim Yer Değiştirme Ölçümü için Görüntü Korelasyon Yönteminin Hassasiyetinin Sınanması
Kurç, Özgür(2017-12-31)
Dijital görüntü korelasyonu yöntemi, deney esnasında numuneye herhangi bir temasa ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmesi ve diğer deney düzeneklerine göre daha ucuz olması nedeniyle pek çok sektörde yer değiştirme ve deformasyon ölçümünde sıkça kullanılmaktadır. Bu yöntemde test edilecek numunenin yüzeyi siyah ve/veya beyaz boya kullanılarak homojen, rastgele benekler oluşacak şekilde boyanmalıdır. 1 adet dijital kamera ile 2 boyutlu ölçüm yapılabilirken, 3 boyutlu görüntüleme için 2 adet dijital kameraya ihti...
Citation Formats
C. Özen and S. Özçubukçu, “Vm24 Akrep Zehir Peptidinin Sentezi ve İn Vitro Antikanser Etkisinin Belirlenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61009.