G-proteine kenetli Adenosin A2A Receptörlerinin Hücre Zarında Gerçekleşen Etkileşimleri

2013-12-31
G proteine kenetli reseptörler (GPKR) uzun yıllar boyunca hücre zarında tek reseptör olarak bulundukları ve sinyal iletiminde tekbaşlarına yeterli oldukları varsayımı ile çalışılmışlardır. Ancak son yıllardaki deneysel sonuçlar bu reseptörlerin birbirleri ile eşleşerek iki ya da daha fazla reseptörden oluşan gruplar halinde bulunabilecekleri fikrini ortaya koymuştur. GPKRlerin birbirleriyle eşleşmeleri dışında diğer zar proteinleriyle eşleşmeleri de işlevsel ve farmakolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. GPKRlerin eşleştiği proteinler arasında bazı reseptör tirozin kinazlar ve iyon kanalları gibi hücre fizyolojisinde önemli olan birçok protein vardır. Özellikle sinir siteminde yer alan birçok GPKR’nin birbirleriyle ve iyon kanallarıyla etkileşim içinde oldukları bilinmektedir. Bu etkileşimin en açık örnekleri D5 dopamin reseptörü – γ-aminobütirik asit (GABA) reseptörü etkileşimi ve D1 dopamin reseptörü – N-metil-D-asetat (NMDA) reseptörü etkileşimleridir. Bu projede amacımız, bölünmüş yeşil floresan protein (İng. split GFP) ve floresan rezonans enerji transferi (FRET) gibi günümüzde hızla gelişmekte olan ışık mikroskopu tekniklerini kullanarak sinir sisteminde yer alan bir GPKR olan adenozin A2A reseptörleri ile aynı zamanda bir iyon kanalı olan N-metil D-aspartat (NMDA) reseptörlerinin eşleşmesinde etkili mekanizmaları daha iyi anlayabilmek, bu eşleşmenin hücre içinde nerede gerçekleştiğini ortaya çıkarmaktır.

Suggestions

G-proteine kenetli reseptörlerin etkileşim bölgelerinin işlemsel olarak 3D modellenmesi
Son, Çağdaş Devrim; Can, Tolga(2017-12-31)
G proteine kenetli reseptör proteinleri (GPKR) integral zar proteinleridir. Bu reseptörler birçok değişik uyarıya karşı hücre içindeki fizyolojik olayları tetikler ve kontrol ederler. İnsanlarda yüzlerce peptit hormon, duyu uyarıları, kokular, ışık, nörotransmitterler, kemokinler, ve benzeri uyarılar GPKRler tarafından tespit edilir ve ikincil mesajlar yolu ile hücre içi uyarılar kontrol edilir. Sayısız önemli biyolojik sistemde rol oynayan GPKRler günümüzde satılan ilaçların yaklaşık %40’inin hedefi durumu...
G-proteine Kenetli Reseptörlerin Birbirleri ile Olan Etkileşimlerinin Çift Moleküllü Floresan Birleşme (BiFC) ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Metotları ile Araştırılması
Son, Çağdaş Devrim; Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra(2016-12-31)
Bu projenin amacı, model bir G-proteine kenetli reseptör olan maya feromon reseptörü Ste2p’nin, üçlü ve dörtlü eşlemesinin çift moleküllü floresan eşleşme (BiFC) ve Förster rezonans enerji transferi kullanılarak gösterilmesi, reseptör agonisti olan maya α-faktör feromonunun, Ste2p oligomerleşmesi üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasıdır.GPKR eşleşmesi son 15 yıllık süregiden araştırmalar neticesinde artık kabul görmüş bir olgudur. GPKRlerin ne amaçla eşleştikleri henüz bilinmemektedir...
G-alpha (i) proteinlerinin homodimerizasyonunun canlı hücrelerde tespiti
Son, Çağdaş Devrim; Kocabıyık, Semra; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih; Önde, Sertaç; Yanık, Tülin(2018-12-31)
Hipotezimiz Gα alt biriminin reseptörlerden bağımsız bir şekilde dimer oluşturduğudur. Bu hipotezimizi test etmek için projedeki amacımız; Gα protein alt biriminden olan Gαi1 protein dimerleşmesini canlı hücreler kullanarak ileri floresan mikroskopi teknikleri ile test etmektir. Bu amaç doğrultusunda Gαi1 proteini dimerizasyonu bütün ve bölünmüş EGFP ve/veya bütün ve bölünmüş mCherry kromoforlarıyla işaretlenerek Förster rezonans enerji transferi (FRET) ve Bimoleküler Floresan Tamamlama (BiFC) yöntemleri k...
C/EBPβ’nın Caco-2 Hücre Farklılaşması Sürecinde İndüklenen Otofajideki Rolünün Anlaşılması
Banerjee, Sreeparna(2015)
Bağırsak epitel hücrelerinin dengeli ve sürekli üretimi ile ilgili moleküler mekanizmalar tamolarak aydınlatılmış değildir. Karmaşık bir süreç olan farklılaşma, çeşitli hücre dışı ve içisinyaller, sinyal yolakları ve bu sinyal-sinyal yolakları tarafından aktive veya inhibe edilentranskripsiyon faktörleri tarafından düzenlenmektedir. Hücre içi Ca2+ seviyesindeki değişim,glikoz veya amino asit yoksunluğu gibi düzensizlikler, endoplazmik retikulum (ER) stresyanıtına yol açar. Bilinmektedir ki, ER stresi ve oto...
Kokain Ve Amfetamin ile Regüle Edilen” (CART) peptidini tanidigi kabul edilen G protein kenetli reseptör ya da reseptör adaylarinin tayini
Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
CART (Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript) yeme ve ödül mekanizmalarinda, ilaç bagimliligi, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan önemli nörohormon/modülatörlerden biridir. Ayrica, nöronlarin koruyucu etkileri öne sürülerek nöronlarda baskalasmayi saglama özellikleri de gösterilmistir. CART peptidleri beyinde, hipofizde, adrenal bezlerde, pankreasta ve bagirsakta yüksek miktarlarda sentezlenmektedir. Bu önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olmasina ragmen CART re...
Citation Formats
Ç. D. Son, “G-proteine kenetli Adenosin A2A Receptörlerinin Hücre Zarında Gerçekleşen Etkileşimleri,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61914.