Bariyer Arkası Terahertz Görüntüleme Sistemi

2016-12-31
Altan, Hakan
Özkan, Vedat Ali
Yildirim, Ihsan Ozan
ODTÜ Fizik THz Araştırma Laboratuarı’nda farklı görüntüleme sistemleri kullanılarak, farklı THz ve THz altı görüntüler elde edilmektedir. Bunlardan birincisinde Schottky diyot çarpanlarına dayalı bir THz kaynak Galvo aynaların yardımıyla görüntüleme alanını nokta nokta taramaktadır. İkinci bir sistemde yine Schottky diyot çarpanlarına dayalı başka bir THz kaynak ile Compressive Sensing prensibine uygun olarak görüntüleme yapılmaktadır. Bir başka proje kapsamında ise görüntüleme için GDD alıcı dizgiler geliştirilmektedir. Bu projede THz bariyer arkası görüntüleme sistemlerinin bariyerden gelen gürültüyü yok etmesi için gerekli elektronik bileşenler geliştirilecek ve böylece bahsi geçen üç çalışmanın da kazanç sağlaması sağlanacaktır. Hedeflenen bu amaç için gereken optik dizayn standart üretimi ve satışı yapılan lensler ile sağlanamamaktadır. Bu yüzden gerekli parametrelere sahip lenslerin tasarımı, üretimi ve testi gereklidir. Proje kapsamında uygun bir 3B yazıcı alınıp farklı frekansları akromat şekilde hedefe odaklayan THz merceklerin üretilmesi planlanmıştır.

Suggestions

Görüntü işleme ve duyucu verileri ile kapalı alanlarda konumlama sistemi geliştirilmesi
Dölen, Melik; Koku, Ahmet Buğra(2016-12-31)
Projenin amacı ev, ofis, alışveriş merkezi, fuar, fabrika gibi kapalı alanlarda kullanılabilecek, hareketli sistemler ve robotlar için görüntü tabanlı bir konumlama ve navigasyon sisteminin geliştirilmesidir. Kapalı alanlarda GPS etkin olarak kullanılamadığı için, halihazırda farklı teknolojik ürünler (Kablolu/Bantlı/Lazerli Sistemler, WiFi/RF/Bluetooth, Jiroskopik sistemler, vb.) geliştirilmiştir. Ancak bu ürünlerin bünyesinde barındırdığı çeşitli kısıtlar nedeniyle, bunların geniş çaplı pratik uygulamalar...
Fotonik ve fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans karakterizasyonu
Yerci, Selçuk; Özyurt, Zişan Irem; Turan, Duygu Işinsu; Naghinazhadahmadi, Parisa; Acar, Beran; Şahiner, Mehmet Cem; Hadibrata, Wisnu; Soltanpoor, Wiria(2016-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı yukarıda bilgilerin verilen 12 öğrencinin de tezi ile alakalı olan fotolüminesans ölçümleri vasıtasıyla farklı fotonik ve fotovoltaik sistemlerin karakterizasyonudur. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek ve aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak ve sonuçlar incelenecek ve uygun olanlar rapor edilecektir.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardı...
Çok Kipli Lazer Diyotun Işın Kaynağı Olarak Kullanıldığı Terahertz (THz) Spektroskopi Sistemleri için Hızlı Taramanın Geliştirilmesi
Altan, Hakan(2017-12-31)
Elektromanyetik spektrumdaki bölümler ile ilgili daha önceleri birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen Terahertz frekans aralığına yönelik çalışmalar son 30 yılda hız kazanmıştır. En önemli teknolojik kısıtlama bu teknolojinin diğerlerine nazaran geri kalmasının da en büyük etkeni olan THz ışımayı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakların eksikliği olmuştur. Bu proje çalışmasında, laboratuvarlarımızda kurmuş olduğumuz THz spektroskop sistemleri ile farklı ölçüm yeteneklerini geliştirmeyi ve kazanm...
Fiber optik MEMS mikrofonların tasarımı ve karakterizasyonu
Bayram, Barış(2018-12-31)
Ses dalgalarını elektriksel sinyallere çeviren aletler olan mikrofonlar MEMS teknolojisiyle geliştirilmektedir. MEMS mikrofonlar ivmelenmeye dayanıklılığı, düşük enerji tüketimi, uzun süreli kararlı performansı, yüksek duyarlılığı ve küçük boyutları ile taşınabilir teknolojilerde kullanım için ideal duruma gelmiştir. MEMS fiber optik mikrofonlar elektromanyetik etkilere dayanıklı olmaları, çok az kayıplı fiber optik kablolar ile sinyallerin kilometrelerce uzağa taşınabilmesi, yüksek sıcaklık değerlerinde ça...
En iyi optik tasarım ve örnekleme için uzam-frekans uzayına dayalı teknikler geliştirilmesi
Öktem, Sevinç Figen(2017-12-31)
Modern optik algılama ve görüntüleme sistemleri, gittikçe küçülen, çok-açıklıklı ve çok-kanallı bir yapıya bürünmektedir. Bu yeni yapı, kırınım ve girişim etkilerinin karmaşıklaşmasına yol açmakta, ve klasik uzam-bölgesi yada frekans-bölgesi tekniklerini kullanarak, en iyi tasarımının ve bilgi taşıma kapasitesinin belirlenmesini güçleştirmektedir. Bu çalışmada amaç, uzamsal ve frekans özellikleri aynı anda ele alan uzam-frekans (faz uzayı) çatısını kullanarak, optik sistem tasarımı ve sinyal örneklemesi içi...
Citation Formats
H. Altan, V. A. Özkan, and I. O. Yildirim, “Bariyer Arkası Terahertz Görüntüleme Sistemi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61016.