Hide/Show Apps

Mezo-gözenekli Al ve B içerikli zeolit sentezi

2018-12-31
İpek Torun, Bahar
Karakaya, Büşra
Altiparmak, Ismihan
Zeolitler, kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon) ve ayrıştırma işlemlerinde başarıyla kullanılan mikro-gözenekli alüminosilikat malzemelerdir. 0.35 nm ve 1 nm arasında gözenek boyutuna sahip olan zeolitler bu boyutların molekül boyutlarına benzer olması sebebiyle moleküler elek olarak da adlandırılırlar. Mikro-boyuttaki gözenekler, gözenek boyutuna yakın boyuttaki moleküllerin zeolit kristalleri içindeki yayınım hızını yavaşlatarak kütle transferi kısıtlamalarına ve de istenmeyen ikincil tepkimelere ve kok oluşumuna sebep olmaktadır. Mikro-gözenekli zeolitlere mezo-boyutta (2-50 nm) gözenek eklenmesi, bu gibi ikincil tepkimelerin ve kütle transferi kısıtlamalarının önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, kütle transferinin ya da düşük seçiciliklerin sorun olduğu tepkimelerde kullanılmak üzere çeşitli yöntemler kullanılarak hiyerarşik yapıda mikro- ve mezo-gözenek ilaveli [Al]-MFI, [B]-MFI ve [B]-CHA gibi zeolit kafeslerinin sentezi amaçlanmaktadır.