Öğrencilerin Öğrenmesini ve Katılımını Zenginleştirmek Amacıyla Kullanılan Bir Çevrimiçi Etkileşimli Öğrenme Aracı:H5P

2021-11-01
Bakay, Şenol
Çevik, Rafet
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe
Çağıltay, Kürşat
Alptekin, Funda
Çevrimiçi Etkileşimli Etkinlikler, COVID-19 salgını sonrasında eğitim kurumlarının uzaktan öğrenme ve öğretim stratejilerine daha fazla yönelmek durumunda kalmasıyla daha önemli hale geldi. Uzaktan eğitim, eğitim dünyası içerisinde hâlihazırda oldukça popüler olmasına rağmen yüz yüze eğitimin yokluğundaki öğrenme eksiklerini mümkün olduğunca telafi etmek için ek geliştirmelere ihtiyaç duymuştur. ODTÜ, COVID-19 pandemisinden önce de sağlam bir çevrimiçi öğrenme altyapısına (ODTÜClass) sahip olduğundan, yüzde yüz çevrimiçi öğrenmeye etkili bir şekilde geçiş sağlayan üniversitelerden biri oldu. ODTÜClass, öğrenme deneyimlerini geliştirmek için çok çeşitli eklentiler sağlama açısından en iyi açık kaynak öğrenme yönetim sistemleri arasında yer alan Moodle sistemi üzerinde çalışmaktadır. Çevrimiçi öğrenmenin kritik kusurlarından birisi yüz yüze öğrenmeye kıyasla etkileşim için yetersiz kalmasıdır. COVID-19'dan önce, öğrenme yönetim sistemleri büyük ölçüde öğrenme materyalleri sağlamak ve sınav ve ödev araçlarının kullanımıyla süreç içi değerlendirme yapmak için kullanılıyordu. Öğrenciler çoğunlukla pasif bilgi alıcılarıydı ve öğrenci katılımı düzeyi yüz yüze ortamların çok gerisindeydi. Öğrenme materyalleri çoğunlukla statik bir formatta sunulmaktaydı ve hem öğrenciler hem de eğitmenler için sınırlı etkileşim sunuyordu. Bu bildiride, örnek uygulamalar gösterilerek bir Çevrimiçi Etkileşimli Öğrenme aracı (H5P) sunulmaktadır. H5P, yüz yüze öğrenme etkinliklerine mümkün olduğunca benzer etkileşimli öğrenme etkinlikleri oluşturmayı amaçlayan, ODTÜ öğretim üyeleri tarafından da hâlihazırda kullanılan, açık kaynaklı bir çevrimiçi öğrenme aracıdır. H5P'nin avantajlarından birisi Moodle sistemine eklenti kullanılarak entegre edilebilmesidir. Yüz yüze eğitim ortamlarında eğitmenler öğrenciler tarafından anlaşılmayan noktaları belirlemek için ders esnasında öğrencilere sorular sorarak öğrencilerin öğrenme durumlarını değerlendirirler. Böylece öğretim elemanları öğrencilerin cevaplarına göre bir sonraki konuya geçmeden önce konuyu bir kez daha tekrarlamaya karar verebilirler. H5P bu etkileşimin benzerini oluşturmak için , “Etkileşimli Video” adlı etkili bir içerik aracına sahiptir. Bu içerik aracı, eğitmen tarafından oluşturulan bir video dosyasını alır ve eğitmenlere videonun belirli zaman dilimlerine yerleştirilen soruları kullanarak öğrencilerin öğrenme durumlarını değerlendirme fırsatı sunar. Bu soruların faydalarından birisi öğrencilerin sorulara doğru cevaplar verememesi durumunda eğitmenlerin öğrencilerden konunun başlangıç zaman dilimine geri dönmelerini talep edebilmesidir. Bu şekilde öğrenciler sorulara doğru cevaplar verene kadar belirli bir konuyu tekrar etmeye ve ancak doğru cevapları verdikten sonra video sunumunun bir sonraki konusuna geçme hakkına sahip olurlar. Bu şekilde öğrenci bilgisinin ara sınavlar ve final sınavı ile değerlendirilmesinin yanı sıra süreç içinde değerlendirilmesinin önü de açılmış olur. Sınav ve ödevlerden farklı olarak öğrenciler ilgili konuya hakim olana kadar tekrar yapmak durumunda olduklarından bilgilerini pekiştirmeleri daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu içerik aracının bir diğer faydası da öğrencilerin cevaplarının ayrı bir ödev notu olarak Moodle not defterine gönderilebilmesidir. Böylece öğrenme süreci içinde öğrenci bilgisini pekiştirmenin yanı sıra ilgili aktivitelerin genel değerlendirmeye ek işlem yapmadan katılabilmesi de mümkün kılınmaktadır. H5P, “Etkileşimli Video” içerik aracına ek olarak, “İnteraktif Kitap”, “Ders Sunumu” ve “Sınav” gibi öğrencilere etkileşimli öğrenme deneyimleri sağlayan çok çeşitliiçerik araçlarına sahiptir. “Etkileşimli Video” aracında olduğu gibi diğer tüm içerik araçlarında da temel amaçlar yüz yüze eğitimdeki etkileşimi olabildiğince çevrimiçi öğrenme ortamlarına taşıyabilmek ve çoklu medya kullanımı ile de bu öğrenme ortamlarının etkinliğinin artırılmasını sağlamaktır. Özetle H5P’nin sunduğu içerik araçları eğitmenlerin öğrenci öğrenmesini ve katılımını artırmak amacıyla statik öğrenme materyallerini etkileşimli hale getirmek ve çoklu medya kullanımıyla öğrenme sürecini desteklemek amacıyla kullanabileceği çok faydalı bir çevrimiçi etkileşimli etkinlik aracıdır.
14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Suggestions

Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (2020-09-01)
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenenbecerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğre...
Öğretim Yönetim Sisteminde Oyunlaştırma: Moodle LUDIC
Alptekin, Funda; Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe; Çevik, Rafet; Bakay, Şenol; Çağıltay, Kürşat (2021-11-01)
Öğretim yönetim sistemleri birçok öğretim kurumunda Covid-19 pandemisi öncesinde de farklı amaçlar için kullanılırken, Covid-19 pandemisi ile birlikte örgün eğitimi devam ettirmek amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi sonrasında da çeşitli amaçlar ile kullanımının devam edeceği düşünülmektedir. Eğitim sistemi ve öğrenme yöntemleri bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte evrilip, derslerde teknolojinin aktif olarak kullanılmasına sebebiyet verirken, eğitimde tekno...
Öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışları ve öğrencilerin psikolojik uyum ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri
Yıldırım, Ali; Gülmez, Gülçin(2017-12-31)
Bu projeninamacı, öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışlarının belirlenmesini ve bu davranışların öğrencilerin psikolojik uyumları ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Araştırma soruları: · • Öğrencilerde kabul algısını yaratan öğretmen davranışları nelerdir?• Öğrencilerde red algısını yaratan öğretmen davranışlarının nelerdir/• Öğrencilerde kabul-red algısı, psikolojik uyumlarını ne şekilde etkilemektedir?• Öğrencilerde kabul-red algısı, öğrenme süreçlerini n...
Investigation of students’ graphical and narrative type advance organizer use in an undergraduate course: a mixed method study
Bulut, Deniz; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2022-9-02)
Online learning becomes one of the most common educational methods during Covid-19 pandemic. There occurred too many issues and challenges during online education. The absence of pedagogical approaches caused ineffective courses to facilitate learning of students. While designing lectures, instructors should consider the cognitive load of students. The more increased cognitive load leads to ineffective learning outcomes. There are many ways to reduce cognitive load when designing instructional online ...
Odtü.'de Öğretim Üyelerinin Ve Doktora Öğrencilerinin Doktora Yeterlilik Sınavı Alğılarının İncelenmesi.
Haser, Çiğdem(2010-12-31)
Doktora programının gereklerinden birisi olan yeterlilik sınavı, doktora öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için başarılı olmaları gereken bir aşamadır. Yeterlilik sınavı, programdan programa değişmekle birlikte, genellikle doktora dersleri bittikten sonra ve tez çalışmasına başlamadan önce alınan bir sınavdır. Uygulamada çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle yazılı sınav, sözlü sınav ve yazılı ödev gibi aşamalar içermektedir. Her programın yeterlilik komitesi bu aşamaların nasıl olacağı i...
Citation Formats
Ş. Bakay, R. Çevik, N. A. Gürel Köybaşı, K. Çağıltay, and F. Alptekin, “Öğrencilerin Öğrenmesini ve Katılımını Zenginleştirmek Amacıyla Kullanılan Bir Çevrimiçi Etkileşimli Öğrenme Aracı:H5P,” presented at the 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://icits2021.erdogan.edu.tr/index.php/tr/kitapciklar/.