Hamamtepe Höyüğü Gec Bizans/Erken Beylik Kale Yerlesiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Anlaşılması

2014-12-31
Erciyas, Deniz Burcu
Tatbul, Mustafa Nuri
Hamamtepe Höyüğü Tokat il merkezinin 10 km kuzeydogusunda yer almaktadır. Komana Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında 2004-2008 yılları arasında gerçekleştirilen yüzey araştırmalarının ardından Hamamtepe Höyüğü’nde başlatılan arkeolojik kazılar 2009 yılından itibaren aralıksız surdurulmektedir. Önerilen bu proje Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Mustafa N. Tatbul’un “Komana’da Bir Ortaçağ Bina Kompleksinin Fonksiyonunun Arkeolojik Verilerin Mekansal Analizi Yoluyla Anlaşılması” konu başlıklı Doktora tez çalışmasının bir parçasını oluşturmaktadır.Doktora tez çalışmasını büyük ölçüde destekleyecek olan bu projenin amacı Hamamtepe Höyüğü’nde 5 yıldır sürdürülen kazılar sırasında ortaya çıkarılan Geç Bizans/Erken Beylikler Dönemi kale yerleşimi yapısal kullanım evresini CBS alt yapısı ile analiz edilebilir hale getirebilmektir. Bu sayede kullanım evresinin yerleşim içindeki alt ve üst evrelerle olan uzaysal/mekansal sınırları belirlenerek evrensel dilde bir platforma yerleştirilebilecektir. Oluşturulacak bu alt yapı sayesinde mekansal/uzaysal tanımlamalar sağlanabilecek (sabit ve/veya sanal) ve kazılar sırasında ele geçirilen seramik, cam, metal, taş, kemik, bitki ve özel buluntulardan oluşan arkeolojik malzemenin (hareketli) mekanların içindeki dağılımları belirlenebilecektir.
Citation Formats
D. B. Erciyas and M. N. Tatbul, “Hamamtepe Höyüğü Gec Bizans/Erken Beylik Kale Yerlesiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Anlaşılması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61539.