LGBTIQ Sosyal Hareketi, LGBTIQ Bireyler ve Türkiye’deki Kentsel Mekân arasındaki Karşılıklı Etkileşim

2016-12-31
Yeni sosyal hareketler literatürüne çok kısa süre önce eklemlenen sosyal sınıf boyutunun LGBTIQ ekseninde tartışılması sınırlı sayıda var olan bilgi kaynaklarını bir yenisini eklenmesine yardımcı olacak ve akılda bulunan bir çok soruya da yanıt verme olanağı sağlayacaktır. Bu hareketlerin biyopolitika ile olan ilişkileri nasıl? Türkiye’eki LGBTIQ hareketinin tüm kuralları yıkan ve ezberbozan bir yenilik getirmesi mümkün mü sorularına bu tezde uygulanacak görüşme akışıyla belki de yanıt bulabilecektir.Kent politikasını derinlemesine incelemesinde ve incelemenin LGBTIQ’nun uyguladığı görünürlük ve tanınma politikalarıyla kesişme alanlarının incelenmesi, Türkiye’nin farklı illerindeki kentsel durumu, hareketin bireylerin yaşamındaki yerinin, kentin kullanım alanlarının coğrafi olarak resmedilmesini kısacası gerek bireylerin deneyimlerini gerekse sosyal hareketin kente olan etkisinin incelenmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda, tezin mevcut çalışmalardan, yaşanan hak ihlallerine eğilirken sosyal sınıf boyutunun eklemlenmesi yönüyle ve illerdeki kentli yaşama dair sosyal hareket perspektifini katarak farklılaşması öngörülmektedir.
Citation Formats
H. İ. Rittersberger and N. Zerey, “LGBTIQ Sosyal Hareketi, LGBTIQ Bireyler ve Türkiye’deki Kentsel Mekân arasındaki Karşılıklı Etkileşim,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61562.