Okul Öncesi ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Beslenme Düzenine İlişkin İnanç ve Davranışlarının İncelenmesi

2017-12-31
Şahin, Elvan
Doğrubak, Ayşe
Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için takip edilecek yollardan biri olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu bağlamda yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi görevini üstlenmekte ve bir katalizör olarak görülmektedir (Vladimirova & Le Blanc, 2015). Bu bağlamda sürdürülebilir beslenme eğitim çerçevesinde işlenerek öğrencilerin sürdürülebilir beslenme düzeni geliştirmeleri sağlanmalıdır (Şahin ve Teksöz, 2016). Bununla beraber sürdürülebilir beslenme düzeninin eğitim programlarında işlenmesi ve öğrencilerin bu düzenin bir parçası haline getirilebilmesi için öğretmenlerin sürdürülebilir beslenme düzenine ilişkin inanç ve davranışlarının olması önemlidir. Bu araştırmanın amacı Lea & Worsley (2008) tarafından kullanılan ‘Gıda ilişkili çevresel inanç ve davranışlar’ ölçeğinin Türkiye şartlarına adapte edilmesi, sürdürülebilir beslenme düzeni kapsamında geliştirilmesi ve geçerlilik ile güvenirlik çalışmalarının yapılmasıdır. Daha özelde ise, geliştirilen ölçek ile okul öncesi ve fen bilgisi öğretmeni adaylarının sürdürülebilir beslenme düzenine ilişkin inanç ve davranışlarını belirlemektir.
Citation Formats
E. Şahin and A. Doğrubak, “Okul Öncesi ve Ortaokul Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Beslenme Düzenine İlişkin İnanç ve Davranışlarının İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61587.