Hide/Show Apps

okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan hareket eğitimi programlarının incelenmesidir.

2016-12-31
Hürmeriç Altunsöz, Irmak
Devrilmez, Erhan
Yazıcı, Tuba
Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan hareket eğitimi programlarının incelenmesidir. Okul öncesi eğitim kurumları hareket eğitimi programlarını düzenlerken birçok unsuru göz önüne almalıdırlar. Hareket eğitimi programının içeriği, süresi, kalitesi, kullanılacak olan iç ve dış mekânlar, ekipmanlar, programın değerlendirilmesi veya uygulanan programın MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine olan uygunluğu veya hedeflenen kazanımlara ulaşılması gibi bir çok konu göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu çalışma, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan hareket eğitimi (fiziksel aktivite veya spor zamanlarının) programlarının değerlendirilmesi ve ne tür programlar uygulandığına dair önemli bilgiler sağlayacaktır.