Hide/Show Apps

Kişisel ve Örgütsel Faktörlerin Lisansüstü Eğitimde Öğrenci Kaybı Üzerindeki Rolü: Tamam mı Devam mı?

2018-12-31
Gökalp, Gökçe
Ertem, Hasan Yücel
Lisansüstü eğitimde öğrenci kaybının çok boyutlu incelenmesi ihtiyacından yola çıkan bu proje; kişisel ve örgütsel faktörlerin lisansüstü eğitimde öğrenci kaybındaki rolünü ortaya çıkaracak bir model geliştirmeyi ve test etmeyi ve öğrenci kaybını öğrencilerin ve öğretim üyelerinin gözünden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 2017 yılında belli ölçütlere göre ilan edilen araştırma üniversitelerinde yürütülecek çalışmanın araştırma soruları şu şekildedir:• Araştırma üniversitelerinde öğrenci kayıp oranı ortalaması son üç dönemde Yüksek Lisans ve Doktora için hangi düzeydedir?• Kişisel faktörler ve örgütsel faktörler öğrenci kaybı ile ilişkili midir? Kişisel faktörler (cinsiyet, yaş, medeni durum, analık/babalıkdönem, geçmiş performans) ve örgütsel faktörler (üniversite türü, kurum desteği, bölüm, örgüt iklimi) lisansüstü eğitimde kalıcılığı (persistence)ne derecede yordamaktadır? Kişisel faktörler (cinsiyet, yaş, medeni durum, analık/babalıkdönem, geçmiş performans) ve örgütsel faktörler (üniversite türü, kurum desteği, bölüm, örgüt iklimi) kurumsal ve amaçsal bağlılığın aracı etkisi ile lisansüstü eğitimden ayrılma niyetlerini ne derecede yordamaktadır.• Öğrenciler ve öğretim üyeleri öğrenci kaybını nasıl algılamaktadır Kalıcı olmayan öğrenciler (non-persistent) lisansüstü eğitimde neleri deneyimlemiştir? Kalıcı öğrenciler öğrenciler öğrenci kaybı ile ilgili ne düşünmektedir? Danıışmanlar ve enstitü yöneticileri