Hide/Show Apps

DİLLER ARASI SÖYLEM YAPISI ve Türkçe Söylem Bankası'nın zenginleştirilmesi

2014-12-31
Zeyrek Bozşahin, Deniz
Gönül, Gökhan
Çakmak, Deniz Hande
Arslan, Fikret
Bu proje, TÜBİTAK tarafından 2007-2011 yılları arasında desteklenerek gerçekleştirilen ODTÜ MEDİD projesinin (no. 107E156) çıktısı olan 400.000 sözcüklü ODTÜ Türkçe Söylem Bankası'nın (Turkish Discourse Bank http://medid.ii.metu.edu.tr/).) benzerleriyle karşılaştırılmasını ve ortaya çıkan benzerliklerin kullanılarak Türkçe Söylem Bankası'nın zenginleştirilmesini amaçlamaktadır. Türkçe Söylem Bankası Türkiye'de türünün ilki olma özelliğini taşımaktadır. Bu derlemden kısa bir süre sonra yine TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen yeni kaynaklar yaratılmıştır. Ancak Türkçe Söylem Bankası'nı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, işaretlenmiş veri sunmasıdır. Bu özellik, çeşitli bilgisayar uygulamaları için geniş olanaklar sunabilir ve benzer şekilde işaretlenmiş başka dillere ait kaynaklarlarla karşılaştırma yapılmak suretiyle dildeki söylem yapısını ortaya çıkarabilir. Hem bu tür uygulamalara ve kuramsal gelişmeler yol açmak amacıyla bu derlemin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.