TÜRKÇE SÖYLEM BANKASI'NIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ: ÖRTÜK BAĞLAÇLAR

2015-12-31
Zeyrek Bozşahin, Deniz
Kurfalı, Murathan
Proje, Türkçe Söylem Bankası'nda örtük bağlaçları araştıracak, iki bağımsız işaretleyici tarafından işaretlenecektir. İşaretleme gereci ihtiyaçlara göre güncellenecek ve işaretleyiciler arası uyum hesabı yapılacaktır. Projenin temel hedefleri, orta ve uzun vadede Türkçe Söylem Bankası'nı zenginleştirmek, dil teknolojilerine, dil işlemleme deneylerine bir temel oluşturmak böylelikle Bilişsel Bilimler'e Türkçe dilbilim açısından katkı yapmaktır.
Citation Formats
D. Zeyrek Bozşahin and M. Kurfalı, “TÜRKÇE SÖYLEM BANKASI’NIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ: ÖRTÜK BAĞLAÇLAR,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61634.