Kuantum sonrası kriptografi

2018-12-31
Cenk, Murat
Taşkin, Halil Kemal
Baloğlu, Sevdenur
Yünüak, Hasan Bartu
Demircioğlu, Murat
Son zamanlarda kuantum bilgisayarları üzerine yapılan bir çok çalışma vardır ve küçük ölçekli kuantum bilgisayarları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar yakın gelecekte geniş ölçekli kuantum bilgisayarların inşa edileceğini işaret etmektedir ve bir çok bilim insanı bu tip bilgisayarların yakın gelecekte kullanımda olacağını söylemektedriler. Bu tip bilgisayarlar günümüzde kullanılan bir çok açık anahtar kripto sistemi kırmaktadır. Bundan dolayı kuantum sonrası olarak adlandırılan hem klasik bilgisayarlara hem kuantum bilgisayarlara dayanıklı yeni açık anahtar kript sistemlerin oluşturulması üzerine bir çok çalışma yapılmaktadır. NIST geçtiğimiz sene bu konuda bir çağrı başlatmış ve bu çağrıya bir çok kunatum sonrası özelliğe sahip olduğunu iddia bir çok yeni algoritma gönderilmiştir. Şu anda bu algoritmaların analizleri yapılmaktadır. Bu projede bu algoritmların analizleri ve pratikteki kullanışlıkları üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Suggestions

Kriptografik Algoritmaların Hızlı, Verimli ve Güvenli Gerçekleştirimi
Taşkin, Halil Kemal; Yünüak, Hasan Bartu; Cenk, Murat; Muş, Köksal; Ali, Shoukat; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Bu projede simetrik ve asimetrik kriptografik sistemlerde gerekli olan algoritmların hızlı, verimli ve güvenli gerçekleştirimi yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle son yıllarda geliştirilen algoritmaların gerçekleştirilmesi yapılarak var olan sonuçlar ile karşılaştırılacak ve daha sonra bahsedilen özelliklere sahip yeni algoritmların tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışılarak elde edilen yeni sonuçlar gerçekleştirilecektir.
Network Coding, Side Channel Attacks, and Finite Field Arithmetics
Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Kaytanci, Kübra; Çenesiz, Damla(2018-12-31)
Ağ kodlama (network coding), temel olarak birden çok nokta arasında etkin haberleşme (efficient communication) amaçlı bir çalışma alanıdır ve son 15 yıldır yoğun olarak çalışılmıştır. Bu ilginin sebebi, haberleşme teknolojilerinin artan kullanımıyla ilgili olarak uygulamadaki öneminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca konunun arka planında yatan teorik profil de birçok matematikçinin ve bilgisayar bilimcinin ilgisini çekmektedir. Proje ekibi de bu konuda klasik ağ kodlamanın (scalar network coding) bir genelleştir...
Kuantum Alan Teorilerindeki Fonksiyonel Determinantlar.
Tekin, Bayram(2010-12-31)
Kapsam: Kuantum alan teorisinin yol integral formülasyonunda karşılaşılan fonksiyonel determinantların, Gelfand-Yaglom metodu ve Green fonksiyon tekniği kullanılarak bulunması. Yöntem: Bu çalışmada, 1+1 boyutta “eğri” arkaplanda Abelyen-Higgs modeldeki instanton geçiş hızına tek döngüden gelen düzeltmenin hesabında karşılaşılan fonksiyonel determinant incelenmektedir. Bu modelde karşılaşılan fonksiyonel determinantlar, matris diferansiyel işlemciler içermektedir ve kapsamda bahsi geçen metodları...
The Relationship between parenting style and self-esteem
Tunç, Aygül; Tezer, Esin; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of the present study is to investigate the relationships of different types of perceived parenting style and self-esteem. The sample was 755 (354 females, 401 males) high school students in Yenimahalle district, in Ankara. The data were gathered by administering three instruments, namely Rosenberg Self-esteem Scale (RSS), Parenting Style Inventory (PSI) and Demographic Inventory (DI). Ill 1 ^»*oaJ *25*«**The result of the ANOVA employed to self-esteem scores of the high school students revealed ...
Cryptocurrency trading and addiction: a psychoanalytic study
Yurtkuran, Ahmet Tarık; Gençöz, Faruk; Maraş, Ayşen; Department of Psychology (2022-5)
The purpose of this research is to investigate how adults make sense of their subjective cryptocurrency trading experiences and to examine the relationship of these experiences with addiction. In this study, qualitative research method was applied. Semi-structured interviews were conducted with seven male participants. In the research, four main themes emerged: (1) how the participants position themselves according to the rules, (2) relating to the others through cryptocurrencies, (3) the attractiveness of ...
Citation Formats
M. Cenk, H. K. Taşkin, S. Baloğlu, H. B. Yünüak, and M. Demircioğlu, “Kuantum sonrası kriptografi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61717.