Hide/Show Apps

Kuantum sonrası kriptografi

2018-12-31
Cenk, Murat
Keskinkurt Paksoy, Irem
Taşkin, Halil Kemal
Baloğlu, Sevdenur
Yünüak, Hasan Bartu
Demircioğlu, Murat
Son zamanlarda kuantum bilgisayarları üzerine yapılan bir çok çalışma vardır ve küçük ölçekli kuantum bilgisayarları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar yakın gelecekte geniş ölçekli kuantum bilgisayarların inşa edileceğini işaret etmektedir ve bir çok bilim insanı bu tip bilgisayarların yakın gelecekte kullanımda olacağını söylemektedriler. Bu tip bilgisayarlar günümüzde kullanılan bir çok açık anahtar kripto sistemi kırmaktadır. Bundan dolayı kuantum sonrası olarak adlandırılan hem klasik bilgisayarlara hem kuantum bilgisayarlara dayanıklı yeni açık anahtar kript sistemlerin oluşturulması üzerine bir çok çalışma yapılmaktadır. NIST geçtiğimiz sene bu konuda bir çağrı başlatmış ve bu çağrıya bir çok kunatum sonrası özelliğe sahip olduğunu iddia bir çok yeni algoritma gönderilmiştir. Şu anda bu algoritmaların analizleri yapılmaktadır. Bu projede bu algoritmların analizleri ve pratikteki kullanışlıkları üzerine çalışmalar yapılacaktır.