Elmas Membranlı Tedavi Amaçlı Mikroüretilmiş Kapasitif Ultrason Çevirgeçler

2010-12-31
Önerilen projenin amacı, tıpta tedavide (therapeutic) kullanılmak üzere, yüksek performanslı ve özgün bir ultrason çevirgeç (ultrasound transducer) geliştirmektir. Bu projede bir çevirgeç dizisinin (CMUT array) elmas membran ile yapılabilmesi için, yeni bir üretim teknolojisi ilk kez geliştirilecektir. Bu yeni teknoloji sayesinde çevirgeç dizisi, sıkça kullanılan; ama sorunlu olan (unreliable) silisyum (Si) ve silisyum nitrat (Si3N4) membran maddeleri (membrane material) yerine, elmas (diamond) membran kullanılarak üretilecektir. Elmas membranlı ultrason çevirgeçlerin sonlu elemanlar yoluyla (finite element method (FEM)) yüksek hassasiyetle (high precision) tasarımı ve bu tasarımın üniversitemizdeki temiz odada (clean room) mikroüretim (microfabrication) yoluyla seri (batch) ve ekonomik olarak üretilerek istenilen özellikleri sağladığının ultrason test düzeneğinde doğrulanması planlanmaktadır. Özgün tasarımı ve yenilikçi üretimi ile oluşturulacak bu CMUT dizisi bilimsel anlamda Türk Üniversitelerinin mikroelektromekanik (MEMS) alanında gelişen potansiyelini sergileyecektir.

Suggestions

Image generation using only a discriminator network with gradient norm penalty
Yeşilçimen, Cansu Cemre; Akbaş, Emre; Department of Computer Engineering (2022-9)
This thesis explores the idea of generating images using only a discriminator network by extending a previously proposed method (Tapli, 2021) in several ways. The base method works by iteratively updating the input image, which is pure noise at the beginning while increasing the discriminator's score. We extend the training procedure of the base network by adding the following new losses: (i) total variation, (ii) N-way classification (if labels are available), and (iii) gradient norm penalty on real exam...
İstanbul Merkezi İş Alanı Ofis Kiralamanın Bulanık Mantık Yöntemi İle Mekansal Analizi.
Erol, Işıl(2011-12-31)
Önerilen projenin amacı; İstanbul Merkezi İş Alanı (MİA)'nda yer alan finans, sigorta ve gayrimenkul sektörüne ait ofis alanı kira değerlerini belirleyen fiziksel, sosyo-ekonomik ve konumsal faktörlerin Bulanık Mantık (fuzzy logic) gibi gayrimenkul literatüründe oldukça yeni sayılan metodları kullanarak mekansal analizini yapmaktır. Akademik literatürde, “ofis kiralarını belirleyen faktörler” konusu yaygın olarak çalışılmış bir konudur. Özellikle, Amerika ve İngiltere'deki ofis piyasaları için ...
Poli-Amidoamin (PAMAM) Dendrimer ile Modifiye Edilmis Manyetik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi ve Meme Kanser Hücrelerine CpG Oligodeoksinükleotit Tasıma Amacı ile Uygulanması
Gündüz, Ufuk(2016)
Kanser tedavisindeki nanoteknolojik uygulamalardan en önemlisi kanser hücrelerine ilaç,oligonükleotit ve gen tasımak için üretilen nanoparçacıklardır. Nanoparçacıklar tümörhücrelerini hedefleyip öldürürken, saglıklı dokulara en az düzeyde zarar verecek sekildetasarlanmalıdır.Bu çalısmada CpG oligodeoksinükleotiti uygun ve etkili bir sekilde tümör hücrelerine tasımasıiçin CpG-ODN ile etkilesime giren nanoparçacıkların gelistirilmesi amaçlanmıstır. CpGODN?ler hücre ölümü için sinyal kaskadını olusturan Toll b...
Analiz-temelli Sentez Yöntemleriyle Uzamsal Ses Üretimi
Hacıhabiboğlu, Hüseyin; Hacıhabiboğlu, Hüseyin(2018)
Bu projenin amacı terminalden bağımsız, sondan-sona bir nesne-temelli ses üretimi yöntemi geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak 1) açık küresel mikrofon dizisi tasarımı ve gerçekleştirilmesi, 2) ses nesnelerinin kaydedilmesine olanak sağlayacak mikrofon dizisi sinyal işleme yöntemleri geliştirilmesi, 3) ses sahnelerinin betimlenmesine olanak sağlayan bir metadata biçemi geliştirilmesi, 4) ses sahnesinin düzenlenebilmesine olanak sağlayacak bir editör geliştirilmesi ve 5) ses sahnelerinin etkileşimli ol...
Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlarda Türkiye'nin Matematik Başarısını Arttırabilmek İçin Bir Model Önerisi: Bilişsel Tanıya Dayalı İzleme Modelinin Etkililiği
Başokçu, Oğuz Tahsin; Bardakçı, Vefa; Çakıroğlu, Erdinç; Öğretmen, Tuncay; Yurdakul, Bünyamin; Akyüz, Gözde(2018)
Bu projenin temel amacı, Uluslararası geniş ölçekli sınavlarda (PISA, TIMSS vb.) Türkiye?ninmatematik başarısını arttırabilmek için ortaöğretim 6. sınıf matematik dersindeki alan bilgisi vebilişsel süreç becerilerinin bir arada ölçülebilmesine dayalı ölçme araçları tasarlamak,öğrencilerin bu bilgi ve becerilere sahip olma düzeylerini etkili istatistiksel yöntemlerlebelirlemek, belirlenen öğrenme yetersizlikleri ve kaynakları konusunda öğretmen veöğrencilere geribildirimler sunarak başarının gelişimini izlem...
Citation Formats
B. Bayram, “Elmas Membranlı Tedavi Amaçlı Mikroüretilmiş Kapasitif Ultrason Çevirgeçler,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61765.