Altın (au), Gümüş (ag) Nanopaçacıklarının Sentezi Ve Karakterizasyonu

2010-12-31
Projenin genel amacı, fonksiyonel ve yapisal özellikleri güçlendirilmiş ileri metalik nanoparçaciklar sentezlemek ve bu parçaciklari geçirmeli elektron mikroskobu (TEM), taramali elektron mikroskobu (SEM) ve ultraviolet-visible spektroskopi (UV-vis) metodlariyla karakterize etmek. Bunlar ek olarak, bu parçacıkların optik ve/veya manyetik özelliklerini incelemek de amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı doğrultusunda, çeşitli morfoloji ve boyutlardaki Au, Ag nanoparçacıkları “seed-mediated growth” metodu ile sentezlenmesi planlanmaktadir. Bunu, sentezlenen parçacıklara çeşitli metaller aşılanarak nanoparçacıkların özelliklerinin zenginleştirilme çalişmaları takip edecektir. Sonuçta elde edilen parçacıkların karakterizasyonu yapılıp, optik ve/veya manyetik özellikleri incelenecektir. Bu nanoparçacıklarin kimyasal yapılari XRD ve/veya XPS analizleri ile, morfolojileri ve tanecik boyutlari geçirmeli elektron mikroskobu (TEM) ve taramali elektron mikroskobu (SEM) ile gerçekleştirilecektir. Aşilanan metalin kimliğine bağlı olarak da manyetik özelliklerinin araştirilması Süperiletken Kuantum Girişim Cihazı (SQUID) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Optik özelliklerinin incelenmesinde öncelikle UV-vis spektroskopisinden faydalanılacaktır. Daha sonra da Raman spektroskopisi kullanilarak SERS aktiviteleri incelenecektir. Soymetal nanoparçacıkları electronic yapıları ve dolayısıyla optik özellikleri bakımından birçok araştırmacının ilgi odağı olmuştur. Bu özelliklerin biyo-analitik alanında çok önemli uygulamalarının olması, bu tür maddelere olan ilgiyi daha da arttırmaktadır. Biyolojik algilama (sensing) ve görüntüleme (imaging) bu parçacıkların en çok kullanıldıgı alanlardan bazılarıdır. Sunulan bu proje teklifinde de, bahsedilen uygulama alanlarında kullanılabilecek maddeleri dizayn etmek ve potansiyel özelliklerini araştırmak amaçlanmaktadır. Bu çalişmadan elde edilecek sonuçlar ile, bu tür maddelerin sentezlerinin ve fonksiyonel özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Citation Formats
E. Nalbant Esentürk, “Altın (au), Gümüş (ag) Nanopaçacıklarının Sentezi Ve Karakterizasyonu,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61773.