Tablet İlaçlarla Etkin Madde Ve İçerik Analizinin Thz Spectroskopi İle Yapılması

2010-12-31
Bu çalışmanın amacı terahertz (THz) spektroskopisi kullanarak tablet ilaçları zedelemeden üretim veya denetim aşamasında aktif madde miktarı ve homojen dağılımı yönünde kontrolü için yeni teknoloji uygulaması için yapılacak çalışmanın ön aşamasını hazırlamaktır. Şu an için kullanılan teknikler tam anlamıyla üretilen tabletlerdeki aktif madde ve yan ürünlerin doğru miktarda olup oladığı ve homojen şekilde tablet içerisinde dağılımını ürünü zedelemeden etkin şekilde test edememektedir. THz spektroskopisi düşük frekanslı (30-600 cm-1) çalışma alanı ile özel amaçlı olarak ilaç sanayisinde kullanıma uygundur.

Suggestions

Alternatif Yöntemler ile İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Aerojellerin Geliştirilmesi
Bat, Erhan(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında laboratuvarımızda geçmişte Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit kullanılarak üretmeyi başardığımız yüksek yağ emme özellikleri gösteren aerojellerin Tour yöntemine göre daha çevreci (daha az asit ve ağır metal gerektiren) ve daha güvenli (sentez sırasında patlama riski bulunmayan) güncel yöntemlerle (Peng yöntemi ve türevleri) üretilmesi amaçlanmaktadır.
Tablet ilaçlarda aktif malzeme ve homjenlik analizi için terahertz spectroskopi methodu geliştirilmesi
Esentürk, Okan(2013-11-10)
Bu çalışma terahertz (THz) spektroskopi tekniğinin tablet ilaç analizinde uygulanabilmesi için gerekli methodun geliştirilmesi üzerinedir. Çalışmada tablet ilaçlar zedelenmeden üretim veya denetim aşamasında aktif madde miktarının ve homojen dağılımının belirlenmesine yönelik method geliştirilmesi için pilot çalışma yapılacaktır. Günümüz teknikleri tam anlamıyla aktif madde ve yan ürünlerin tablet içerisindeki miktarlarını ve homojen dağılımını ürünü zedelemeden etkin şekilde test edememektedir. THz spektro...
Buhar Oluşturmalı Atomik Spektrometride Yeni Gaz-Sıvı Ayırıcı Tasarımları
Ataman, Osman Yavuz(2009-12-31)
1. AMAÇ VE GEREKÇE Bu çalışmanın amacı, özellikle Au elementi üzerinde çalışarak atomik spektrometride hidrür oluşturma (HO) verimini artırmak ve atomik absorpsiyon spektrometri kullanarak buna bağlı duyarlı bir analitik teknik geliştirmektir. Bu amaçla özellikle gaz-sıvı ayırıcı tasarımı üzerine çalışmalar yapılacaktır. 2. TANIM a) Konu ile ilgili literatür taraması, konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama Atomik Spektrometri, özellikle eser düzeyde doğada ve yapay örneklerde bulunan elementlerin tayini ...
Organik Fotoiletkenlerin Yük Oluşum ve Saçılım Mekanizmalarının THz Spektroskopi ile İncelenmesi
Esentürk, Okan(2015-12-31)
Birçok uygulama alanında (elektronik, plazmonik, optik/kızıl ötesi cihazlarda) gelecek vaat eden organik yarıiletkenler, yüksek taşıyıcı hareketliliği, optik geçirgenliği ve yüksek mekanik ve kimyasal stabilitesi ile fotovoltaik cihazlarda kullanılma potansiyeli gerçekten dikkat çekicidir. Son yıllarda özellikle organik güneş enerji hücreleri yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik ekonomik bir çözüm olması nedeniyle araştırma alanında yoğun ilgi görmektedir. Geniş ve eğimli alanlara uygulana bi...
Tarihi Konutlardaki Dış Sıva Teknolojisi : Hammade Ve Katkı Maddelerinin Tanımları Ve Başarım (performans) Özelliklerine Etkileri.
Saltık, Emine Nevin(2009-12-31)
Bu projenin amacı Ankara ve çevresindeki bazı tarihi ahşap iskeletli, kerpiç dolgulu konutlardaki dış cephe sıvalarında kullanılan kireç bağlayıcının ve katkı maddelerinin özelliklerini ve bunların dış sıvaların performans özellikleri üzerine etkisini inceleyerek uygun teknolojik özelliklere sahip onarım sıvaları hazırlamak konusunda birikim oluşturmaktır. Proje kapsamında incelenmek üzere Ankara ve çevresindeki bazı tarihi konutlardan alınan dış cephe sıvaları çalışılacaktır.
Citation Formats
O. Esentürk, “Tablet İlaçlarla Etkin Madde Ve İçerik Analizinin Thz Spectroskopi İle Yapılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61774.