Tablet ilaçlarda aktif malzeme ve homjenlik analizi için terahertz spectroskopi methodu geliştirilmesi

2013-11-10
Bu çalışma terahertz (THz) spektroskopi tekniğinin tablet ilaç analizinde uygulanabilmesi için gerekli methodun geliştirilmesi üzerinedir. Çalışmada tablet ilaçlar zedelenmeden üretim veya denetim aşamasında aktif madde miktarının ve homojen dağılımının belirlenmesine yönelik method geliştirilmesi için pilot çalışma yapılacaktır. Günümüz teknikleri tam anlamıyla aktif madde ve yan ürünlerin tablet içerisindeki miktarlarını ve homojen dağılımını ürünü zedelemeden etkin şekilde test edememektedir. THz spektroskopi düşük enerjili (30-600 cm-1) çalışma alanı ile özel amaçlı olarak ilaç sanayisinde kullanıma uygundur. Proje çerçevesinde yapılacak olan destek bu çalışmanın instrumental kurulumu için gerekli teçhizatın bir kısmının desteklenmesi için kullanılacaktır.

Suggestions

ŞARAP KALİTE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Esentürk, Okan; Persil Çetinkol, Özgül; Asil Alptekin, Demet; Danışman, Mehmet Fatih; Önal, Ahmet Muhtar; Hacaloğlu, Jale; Aytekin, Yusuf Samet; Doğan, Özdemir(2016-12-31)
Bu çalışmada amaç Terahertz Spektroskopinin şarap kalitesi ölçümlerinde hızlı, güvenilir, standart, uzaktan ve tadıma gerek duymayan bir ölçüm tekniği olarak geliştirilebilmesi için ön çalışmalar yapılmasıdır. Terahertz ışınları düşük enerjiye sahiptir ve ölçümler sırasında bu yöntem kullanılan malzemeye veya kullanıcıya zarar vermemektedir. Teraherz Spektroskopinin bir çeşidi olan Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopi ile hassas ve hızlı ölçümler alınabilmektedir çünkü bu yöntem ile zaman boyutunda elektrik...
Petrol Ürünü Yakıtların Terahertz Spektroskopiyle Analizi
Esentürk, Okan; Altan, Hakan(2013-12-31)
Bu çalışma çeşitli akaryakıt örneklerini Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi tekniğine dayalı bir analiz metodu geliştirerek ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Önerilen projede amaca iki basakta ulaşılması hedeflenmektedir: mevcut ölçüm sisteminin örneklere uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve akaryakıt ürünlerini ayırt edici metot geliştirilmesi. Motorlu taşıtlarda kullanılan akaryakıtlar çok sayıda farklı molekülleri barındırır. Bu moleküller arasında değişik uzunluklarda karbon zincirleri, alkoller ve hal...
Tablet İlaçlarla Etkin Madde Ve İçerik Analizinin Thz Spectroskopi İle Yapılması
Esentürk, Okan(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı terahertz (THz) spektroskopisi kullanarak tablet ilaçları zedelemeden üretim veya denetim aşamasında aktif madde miktarı ve homojen dağılımı yönünde kontrolü için yeni teknoloji uygulaması için yapılacak çalışmanın ön aşamasını hazırlamaktır. Şu an için kullanılan teknikler tam anlamıyla üretilen tabletlerdeki aktif madde ve yan ürünlerin doğru miktarda olup oladığı ve homojen şekilde tablet içerisinde dağılımını ürünü zedelemeden etkin şekilde test edememektedir. THz spektroskopisi düşü...
Kuvvet Modüleli Raman Spektroskopisi (FORMERS)
Bek, Alpan(2018-07-01)
Projemiz, kuvvet kipli Raman spektroskopisi için mikro-elektromekanik (MEMS) tabanlı bir aygıt üretimi gerçekleştirmek ve bu aygıtın çalışma prensibini göstermek amacıyla geliştirilmiştir (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS). Yüzey artırımlı Raman spektroskopisinde (SERS) olduğu gibi plazmonik alan artırımı yöntemi kullanılarak moleküler yapı özelliklerini araştırmaya yarayan bir moleküler Raman spektrokopisi aygıtı üretimi hedeflenmiştir. Böyle bir aygıt şu avantajları sağlayacaktır: molekül duya...
Otomobil Egzoz Gazları için Üç Yollu Katalitik Dönüştürücü Geliştirilmesi
Külah, Görkem; Önal, Işık(2017-12-31)
Dünyadaki taşıt sayısı arttıkça emisyon limitleri sürekli olarak düşmekte, bu da taşıtların egzozlarında kullanılan üç yollu katalitik dönüştürücü teknolojisinin daha da geliştirilmesi ihtiyacını yaratmaktadır. Günümüzde Ce0.75Zr0.25O2/Al2O3 üzerine paladyum ve/veya rodyum gibi değerli metalleri emdirilen katalizörler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu katalizör formülasyonundaki problem ısıl dirençtir. 700oC’nin üzerinde, emdirilen metaller topaklanarak yüzey alanlarını kaybetmekte böylece aktivite düşmek...
Citation Formats
O. Esentürk, “Tablet ilaçlarda aktif malzeme ve homjenlik analizi için terahertz spectroskopi methodu geliştirilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61890.