A6 Grubunun Farklı Boyutlardaki İki Küre Çarpımına Homotopik Bir Uzay Üzerine Serbest Etkisi

2011-12-31
Verilen sonlu bir grubun bir küre üzerinde serbest etkisi olup olmaması problemi topolojinin önemli problemlerinden biridir. Küresel uzay formları olarak da bilinen evrensel örtüsü küre olan çokkatlıların sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. 1970'lerde bir grubun küre üzerinde serbest etkisi olması için grubun rankının bir ve mertebesi iki olan bütün elemanların grubun merkezinde olması gerektiği kanıtlanmıştır. 1980'lerde bu problemin genellemesi olan şu sanı ortaya atılmıştır: Rankı r olan sonlu bir grup n tane kürenin çarpımından oluşan bir uzaya homotopik bir uzay üzerinde serbest etki ediyor ise r = n koşulu sağlanmalıdır. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda rankı iki olan bazı sonlu gruplar için sanının doğruluğu gösterilmiştir. Ancak tüm rankı iki olan sonlu gruplar için kullanılabilir bir methodun bulunamaması araştımacıları her rank iki grup için tek tek çalışmaya itmiştir. A6 grubunun iki küre çarpımına homotopik bir uzay üzerine serbest bir etkisinin varlığı halen açık bir problemdir. Bu projenin amacı A6 grubu için yukarıdaki sanının doğruluğunu kontrol etmektir.

Suggestions

On the finite perimeter sets of sub-Lorentzian metric spaces
Çetin, Günseli; Sarıoğlu, Bahtiyar Özgür; Department of Physics (2022-8-25)
In this thesis, inspired by the recent progress on sub-Riemannian geometry, a method of determining the finite perimeter sets of sub-Lorentzian manifolds independent of the original metric structure is suggested and a possible version of Riesz Representation theorem is discussed.
Zaman Dizilerinde Kalıcılığın Yön Değiştirmesi: Türkiye'nin Makro Dizilerine Uygulanması
Erlat, Haluk(2008-12-31)
Bir politika degisikliginin iligili zaman dizileri uzerindeki etkilerinin ne denli kalici oldugunun bilinmesi onemlidir. Ancak, bu politika degisikligi dizinin, ele alinan tum donem icin ayni duzeyde kalici olmamasina yol acabilir. Dolayisiyla, kaliciligin yon degistirip degistirmediginin saptanmasi onem tasimaktadir. Kaliciligin saptanmasinda en cok kullanilan yontemlerden biri, dizilerde birim kok olup olmadiginin sinanmasidir. Bizim amacimiz birim kok sinamalari baglaminda, bu tip yon degistirmelerin Tur...
İkinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Zaman Skalası Üzerinde Kalitatif İncelenmesi
Zafer, Ağacık(2009-12-31)
Genel olarak bir diferansiyel denklemin veya bir fark denklemin çözümlerini tam olarak bulmak mümkün değildir. Bu nedenle, çözümlerin davranışı hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Diferansiyel denklemlerin ve fark denklemlerin zaman skalası yardımıyla birlikte incelenmesi son zamanlarda giderek önem kazanmaktadır. Projede dinamik denklemlerin çözümlerinin davranışı incelendikten sonra elde edilen bulgular bilgisayar yardımıyla test edilecektir. Proje sonucunda verilen bir dinamik denklemin ...
Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2017-12-31)
Lineer grupların birbirleri içine köşegen olarak gömülmesiyle elde edilen lokal sonlu gruplar, limit grupları olarak elde edilen gruplar içinde özel bir önem taşımaktadır. Bu yöntemle sayılamaz sonsuzlukta birbirleri ile eş yapılı olmayan basit grup üretilmektedir. Projede bu grupların Steinetz sayıları kullanılarak sınıflandırılması problemi ve sonlu altgruplarının merkezleyenlerinin yapıları incelenecektir.
Fixed job scheduling on uniform parallel machines
Bekki, Özgün Barış; Azizoğlu, Meral; Department of Industrial Engineering (2003)
In this study, a fixed job scheduling problem on uniform parallel machines is considered. The objective function is the maximization of the total weight of the jobs processed. We show that it is NP-hard and develop polynomial time algo rithms for some special cases. We propose a branch and bound algorithm that employs dominance conditions and powerful lower and upper bounding proce dures. Computational analysis is conducted to investigate the effects of changing certain parameters on the difficulty of the p...
Citation Formats
S. Pamuk, “A6 Grubunun Farklı Boyutlardaki İki Küre Çarpımına Homotopik Bir Uzay Üzerine Serbest Etkisi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61809.