Hide/Show Apps

Plazmonik Metal Nanoyapılar Yardımıyla Silisyum Tabanlı Güneş Pili Etkinliğinin Artırılması.

2013-12-31
Bek, Alpan
Öztürk, Murat
Kasap, Yusuf
Turgut, Berk Berkan
Zolfaghariborra, Mona
Projemizde güneş gözelerinin etkinliğinin arttırılması amaçlı plazmonik arayüz tasarım ve üretimi planlanmaktadır. Bu doğrultuda kendiliğinden oluşum yöntemi kullanılacak ve sonuçta yönlendirilmiş kendiliğinden oluşum ile güneş gözelerinde verimlilik artışı sağlanacaktır. Ülkemi enerji teknolojisine katma değer sağlanacaktır.