Zaman Temelli Görsel Anlatimin Ürün Algisina Etkisi

2014-12-31
Özgen Koçyıldırım, Dalsu
Bakırlıoğlu, Yekta
Reklam sektörü, zaman temelli görsel anlatimlarin ürünün tanitilmasinda en yogun olarak kullanildigi alandir. Bu hareketli anlatimlarda, seçilmis olan belli bir hedef kitlesine göre, ürünün belli özellikleri öne çikarilarak, satilmasi hedeflenmektedir. Bu nedenle, ürünün kullanim sekli, simgeledigi yasam tarzi veya kullanicida uyandirdigi hisler gibi özelliklere odaklanarak, izleyiciler yönlendirilmektedir. Pazarlamaci, tasarimci veya yönetmek gibi bu konuda uzman kisiler, bu yönlendirmeyi basariyla gerçeklestirmek için renk, stil, müzik, hareket, yazi ve hikaye gibi farkli görsel iletisim araçlarini kullanmaktadirlar. Yönlendirme yapmadan, ürün hakkinda kapsamli ve dogru bilginin izleyiciye aktarilmasi hedeflendiginde, zaman temelli görsel anlatimlarin reklamlarindakinden daha farkli bir sekilde ele alinmasi gerektigi ortadadir. Ne miktarda bilginin ne sirayla aktarilacaginin belirlenmesinin yani sira, bu bilginin açik ve istenilen sekilde anlasilmasi için, yukarida bahsi geçen ayni görsel iletisim araçlarinin nasil kullanilmasi gerektigi de düsünülmelidir. Günümüzde zaman temelli anlatimlar bilgilendirme amaçli olarak da yogun olarak kullaniliyor olsa da, hareket ve hikaye gibi unsurlarin dahil olmasi ile, bu anlatimlardan nasil bir ürün algisi dogdugu tam olarak bilinmemektedir. Zaman temelli görsel anlatimlarin, geleneksel statik anlatimlara kiyasla ürünün algisinda nasil bir fark dogurdugu, bilgiyi istenen sekilde aktarip aktarmadiklari ve iletisim tasariminin, ürün tasariminin algilanmasinin önüne geçip geçmedigi incelenmesi gereken hususlardir. Yapilmasi önerilen arastirma araciligi ile, zaman temelli görsel anlatimin ürün tanitma amaçli kullanimlarinin sonuçlarina bakilarak, yayginlasmakta olan bu sunum ve bilgilendirme yönteminin endüstri ürünleri tasariminda daha bilinçli ve dogru sekilde uygulanmasi için bilimsel altyapi olusturulacaktir.

Suggestions

Sürdürülebilirlik için ürün tasarımı alanında küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılmasına yönelik problem alanlarının belirlenmesi
Doğan, Çağla; Ogur, Dilruba(2015-12-31)
Projenin temel amacı, küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılması kapsamında ürün bakım onarımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve problemli ürün gruplarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ürün bakım onarımını ve yenilenmesini sağlayan yetkili servislerden ve elektronik atıkları ayrıştıran firmalardan derinlemesine bilgi alınması amaçlanmaktadır. Projenin alt amaç ve süreçleri: • Elektrikli ev aletlerinin elden çıkarılma ve bozulma nedenlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi...
Endüstriyel Tasarım Malzeme Deneyim Labaratuarı Altyapı Projesi.
Pedgley, Owaın Francıs(2013-07-01)
Ürün tasarımı, belli istek ve ihtiyaçlar dizisini en kabul edilebilir şekliyle ve en pratik biçimde karşılayacak ürünlerin (genellikle artefaktlar ve artefakt-hizmet kombinasyonları) yaratılmasıyla ilgilenmektedir. Tasarımcılar sanayinin ürettiği ürünlerin biçimsel niteliklerini belirlerken fonksiyona yatkınlık, işlev, üretim kolaylığı, maliyet, yaratılacak parça sayısı ve bu parçalarda kullanılacak malzemeler gibi konulara odaklanmaktadırlar. Buna ilave olarak ürün tasarımcıları, kullanıcıların deneyimleri...
Aktif Yaşam için Ürün-Servis Çözümleri: Fiziksel Aktivitelerin Takibine Yönelik Akıllı Bilekliklerin Tasarım ve Kullanım Araştırması
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs(2018-12-31)
Sağlık sektöründeki teknolojik ilerlemeler her ne kadar yaşam süremizin uzaması anlamına gelse de, bir yandan da gerçekten sağlıklı olarak geçirdiğimiz süre gittikçe kısalmakta. Fiziksel olarak hareketli olmanın önemi bu kadar vurgulanmaktayken, global olarak nüfusun daha aktif olmasını teşvik etmek için araştırmacılar, sağlık çalışanları ve dünyanın her yerinden politika oluşturucular bu problemlere yenilikçi çözümler aramakta ve kimi düşünceleri hayata geçirmekte. Nüfusun büyük bir oranının günlük yaşamla...
Nesnelerin İnterneti İçin Tasarım
Hasdoğan, Gülay Fatma(2018-12-31)
Bu projenin amacı, kullanıcılara daha anlamlı deneyimler sunabilmek için birbirine bağlı nesnelerin hangi durumlarda otonom karalar verebileceğine ya da yetkiyi kullanıcılara devretmesi gerektiğine dair bilgi toplamak ve bu bilgileri, tasarım sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilecek girdiye dönüştürmektir. Bu nesnelerin incelenmesi ve nesnelerin interneti kavramının araştırılması için ev ortamı öne çıkar. Ev ortamı içerisinde ise mutfak, ev içi sosyalleşmenin de merkezinde olduğundan, nesnelerin bu so...
Türkiye'de 2000'li yıllarda mesleğe katılan endüstriyel tasarımcıların serbest çalışma koşulları ve deneyimleri
Kaygan, Pınar(2016-12-31)
Türkiye'de son on yılın endüstriyel tasarım literatürü, endüstriyel tasarım mesleğinin 2000'li yıllardan itibaren hem eğitim hem de endüstri alanında önem ve görünürlük kazandığını vurgular. Ancak endüstriyel tasarımcıların çalışma biçimlerinin ve koşullarının tasarım araştırmacılarının bugüne dek yeterince ilgilenmediği bir konu olmasından dolayı, literatürde olumlu bir dille altı çizilen mesleğin yükselişiyle endüstriyel tasarımcıların gündelik iş deneyimleri arasındaki ilişkiyi tespit edemiyoruz. Bu araş...
Citation Formats
D. Özgen Koçyıldırım and Y. Bakırlıoğlu, “Zaman Temelli Görsel Anlatimin Ürün Algisina Etkisi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61873.