Kokain Ve Amfetamin ile Regüle Edilen” (CART) peptidini tanidigi kabul edilen G protein kenetli reseptör ya da reseptör adaylarinin tayini

2013-12-31
CART (Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript) yeme ve ödül mekanizmalarinda, ilaç bagimliligi, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan önemli nörohormon/modülatörlerden biridir. Ayrica, nöronlarin koruyucu etkileri öne sürülerek nöronlarda baskalasmayi saglama özellikleri de gösterilmistir. CART peptidleri beyinde, hipofizde, adrenal bezlerde, pankreasta ve bagirsakta yüksek miktarlarda sentezlenmektedir. Bu önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olmasina ragmen CART reseptörleri henüz klonlanamamistir.CART peptidinin; CART-I (55–102) ve CART-II (62–102) olmak üzere iki formu bulunmaktadir. Bunlardan CART-I (55–102) ve CART II (61 – 102), aktif formlar olup, pek çok nöronda c-Fos seviyelerinin artirirlar. Hipofizden alinmis hücre hatlarinda CART; büyüme faktörlerini, hormonlari ve nörotransmiterleri aktive etmekten sorumlu ERK (extraselüler sinyalle regüle edilen kinaz) aktivitesini uyarmaktadir. ERK1 ve 2’nin aktiflesmesini indükleyen CART’in etkisi; bogmaca toksini, genistein ve U0126 gibi MEK (MAPK/ERK kinaz) inhibitörleri tarafindan bloke edilmekte ve MEK1 ve 2 kinazlari da bu olusuma katilmaktadir. Böylece, fosfo-ERK olusumu engellenmesiyle, CART sinyalinin Gi/Go reseptörü katilimiyla gerçeklestigi düsünülmüstür. Elektrokimyasal çalismalar sonucunda CART etkisinin G protein baglanan reseptörleri (GPCR) içerdigi düsünülse de, deneysel analizlerin yetersizliginden reseptörler tam olarak tanimlanamamistir. Bugüne kadar yapilan arastirmalarda CART reseptörünün GPCR oldugu; özellikle, Gi/Go kenetli bir reseptör oldugunu belirtilmistir. Bu çalismamizda, profilleri mRNA seviyesinde tespit edilmis, henüz herhangi bir protein ya da peptide baglanmadigi bilinen, GPCR ailesi içinden en güçlü 10 GPCR adayinin CART peptidiyle birlesip hücrede yanit olusturmasini hipotez etmekteyiz. Hipotezimizi test etmek için, çalismamizda izleyecegimiz iki ana yol bulunmaktadir:1. Aday genleri mikrodizi verilerinin analizi ile tespit etmek,2. Es zamanli (q-RT) PCR ile bu genlerdeki ekspresyonu incelemek.Deneylerimizi gerçeklestirmek için, CART reseptörünü bulundurdugu bilinen fare hipofizi epitelyal tümör hücre hatti AtT-20 ile, CART reseptörünü bulundurmadigi bilinen N2a (fare nöroblastoma) hücre hatti aday genlerin incelemesi için kullanilacaktir.Sonuç olarak, mikrodizi veri analizi ile uyusan q-RT-PCR sonuçlari CART reseptörü için aradigimiz uygun aday genler olacaktir. Ilerleyen çalismalarda, bu aday genlerin N2a hücre hattina klonlanmasiyla, bu gen ürünlerinin CART reseptörü olup olmadiklari arastirilabilecektir. CART reseptörlerinin tayinine yönelik bu çalismamiz; CART fonksiyonlarinin hücresel mekanizmalarina açiklik getirecegi gibi CART baglantili fonksiyonlara yönelik ilaç gelistirme arastirmalarina isik tutacaktir.

Suggestions

Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript (CART)´le Etkileşip ERK fosforilasyonunu tetikleyen belirlenmiş on GPCR geninin qRT-PCR ile doğrulanması.
Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra; Son, Çağdaş Devrim(2014-12-31)
CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormondur. CART peptidleri beyinde, hipofiz, adrenal bezlerde, pankreasta ve bağırsakta yüksek miktarlarda sentez edilir. Hipotalamusta, yeme mekanizmalarını regüle eden alanlarda yüksek seviyelerde ifade edilen CART´la yapılan davranışsal ve ilaç mekanizmalarıyla ilgili çalışmalar, CART’ın yeme mekanizmasını baskılayıcı etkilerini gö...
Kokain Ve Amfetamin İle Regüle Edilen Transkript(cart) İle Etkileşip Erk Fosforilasyonunu Tetikleyen G-Proteine Kenetli Reseptörün Tespiti
Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra; Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
1. Amaç ve Gerekçe CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormon/modülatörlerden biridir. CART´nın fizyolojik fonksiyonlarda aldığı önemli görevleri belirlenmesine rağmen, henüz reseptörleri klonlanmamıştır. Amaçlarımız: 1- Biyoinformatik analizler kullanarak aday genlerin tespit edilmesi, 2- aday genlerin klonlanması, 3- klonlanan genlerin hücre hattında ERK fosforilasyo...
G-proteine Kenetli Reseptörlerin Birbirleri ile Olan Etkileşimlerinin Çift Moleküllü Floresan Birleşme (BiFC) ve Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Metotları ile Araştırılması
Son, Çağdaş Devrim; Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra(2016-12-31)
Bu projenin amacı, model bir G-proteine kenetli reseptör olan maya feromon reseptörü Ste2p’nin, üçlü ve dörtlü eşlemesinin çift moleküllü floresan eşleşme (BiFC) ve Förster rezonans enerji transferi kullanılarak gösterilmesi, reseptör agonisti olan maya α-faktör feromonunun, Ste2p oligomerleşmesi üzerindeki olası etkilerinin araştırılmasıdır.GPKR eşleşmesi son 15 yıllık süregiden araştırmalar neticesinde artık kabul görmüş bir olgudur. GPKRlerin ne amaçla eşleştikleri henüz bilinmemektedir...
G-proteine kenetli Adenosin A2A Receptörlerinin Hücre Zarında Gerçekleşen Etkileşimleri
Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
G proteine kenetli reseptörler (GPKR) uzun yıllar boyunca hücre zarında tek reseptör olarak bulundukları ve sinyal iletiminde tekbaşlarına yeterli oldukları varsayımı ile çalışılmışlardır. Ancak son yıllardaki deneysel sonuçlar bu reseptörlerin birbirleri ile eşleşerek iki ya da daha fazla reseptörden oluşan gruplar halinde bulunabilecekleri fikrini ortaya koymuştur. GPKRlerin birbirleriyle eşleşmeleri dışında diğer zar proteinleriyle eşleşmeleri de işlevsel ve farmakolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. G...
Kokain ve Amfetaminle Regüle Edilen Transcript (CART) ile uyarılan fare hipofiz bezi hücre hattında p-ERK yanıtının incelenmesi
Son, Çağdaş Devrim; Mimiroğlu, Didem; Kocabıyık, Semra; Doğan, Musa; İzgü, Kadri Fatih(2017-12-31)
CART santral ve çevresel sinir sisteminde yaygın olarak eksprese edilen, sinir ileticileri ve endokrin faktörleri olarak bilinmektedir. CART beslenme davranışını, ödül mekanizmasını, stres ve endişeyi, kardiyovasküler fonksiyonlarını kontrol etmektedir. Önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olan CART´ın henüz reseptörü bulunamamıştır.CART’ın reseptörüne bağlanmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, CART’in kinaz (ERK) 1 ve 2’ nin doz ve zamana bağlı aktivasyonunu indüklediği tespit edilmiştir. Ayrıca, CART I ...
Citation Formats
Ç. D. Son, “Kokain Ve Amfetamin ile Regüle Edilen” (CART) peptidini tanidigi kabul edilen G protein kenetli reseptör ya da reseptör adaylarinin tayini,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61883.