Kokain Ve Amfetamin İle Regüle Edilen Transkript(cart) İle Etkileşip Erk Fosforilasyonunu Tetikleyen G-Proteine Kenetli Reseptörün Tespiti

2013-12-31
1. Amaç ve Gerekçe CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormon/modülatörlerden biridir. CART´nın fizyolojik fonksiyonlarda aldığı önemli görevleri belirlenmesine rağmen, henüz reseptörleri klonlanmamıştır. Amaçlarımız: 1- Biyoinformatik analizler kullanarak aday genlerin tespit edilmesi, 2- aday genlerin klonlanması, 3- klonlanan genlerin hücre hattında ERK fosforilasyonu analiziyle reseptör aday genlerin hücre yanıtının incelenmesi. 2. Literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama: CART peptit immünoreaktivitesi, sıçan ve insanda, yeme mekanizmalarıyla ilişkili olan hipotalamustaki çekirdeklerde bulunmaktadır: Ayrıca, CART peptidi kanda da bulunmaktadır. CART peptidinin intraserebroventriküler yoldan verilmesi, sıçanlarda yiyecek alımını durdurmuştur. Anorexia nervosa, kalıtsal obezite, açlık plazma insülin seviyesi, trigliseridler, hatta alkolizm bulunan farklı popülasyonlarda CART genindeki polimorfizmler ve kandaki değişken CART peptidi seviyeleri gösterilmiştir. CART-I alt karıncığa enjekte edilmesiyle pek çok nöronda c- Fos seviyelerinin arttığı gözlenmiştir. CART peptidi hipofizden alınmış hücre hattında ERK aktivitesini uyarmıştır. CART etkisinin U0126 tarafından bloke edildiği, MEK1 ve 2 kinazlarının da katıldığı belirlenmiştir. Boğmaca toksininin de CART uygulamasında fosfo-ERK oluşumunu engellediği CART sinyalinin Gi/Go reseptörü katılımıyla gerçekleştiği düşünülmüştür. PCR çalışmalarında kullanılan veri eksiliğini gidermek amacıyla, kemosensör olmayan GPCR profillerinin mRNA seviyelerini ve aynı zamanda bunlarla ilişkili yüzlerce gen ürünün dört ana hücre hattındaki seviyeleri hesaplanmıştır. Projemizde, ilişkili reseptör genlerini tayin ederek CART’ın sentezlendiğinin bilindiği endokrin hücre hattı olan AtT20 hücrelerinde bu aday genler denenecektir. Neuroblastoma 2 hücre hattıda CART sentezlemeyen control hücreler olarak kullanılacaktır. Hipotezlerimiz doğrultusunda belirlenecek aday reseptör geninin CART fizyolojisinin anlaşılması ve beraberinde önemli insan hastalıklarının tedavisine biyolojik katkılar yapmasını beklemekteyiz.

Suggestions

Hepatit-B yüzey antijeni içeren mannan kaplı lipozomların adjuvant özelliklerinin araştırılması ile lenfosit alt gruplarının tayini
Canpınar, Hande; Gürsel, Mayda(1998)
Sentetik peptid ve rekombinant aşıların kullanıma girmesiyle birlikte yeni imünolojik adjuvant sistemlerine duyulan ihtiyaç bu tür aşılara karşı özellikle hücresel bağışıklık yeterince sağlanamadığından artmıştır. Bu sebeple, bu projede daha önce yapılan çalışmalarda adjuvant özelliği kanıtlanmış lipozomal sistemin kullanımının yanısıra hücresel bağışıklığı arttırabilecek yeni bir ajanın (oksitlenmiş mannan) da bu sisteme kombine edilerek denenmesi amaçlanmıştır. Bu tür bir adjuvant formülasyonunun başarılı...
USP32 proteinin hücre içi lokasyonunun belirlenmesi
Erson, Elif A.(2010)
Hücre içinde gerçekleştirilen önemli translasyon sonrası modifikasyonlardan biri de ubikuitinasyondur. Ubikuitinin proteinlere eklenmesi kadar çıkartılmasının da protein stabilitesinin değiştirilmesi gibi önemli etkileri vardır. Bu proje kapsamında amacımız henüz karakterize edilmemiş olan bir ubikuitin proetazın (USP32) hüçre içi lokalizasyonunun belirlenmesiydi. Bu amaca ulaşmak için öncelikle USP32 farklı domen ve bölgelerini içeren üç farklı GFP füzyon proteini klonlandı. Bu yapılar florosan koruma anal...
Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript (CART)´le Etkileşip ERK fosforilasyonunu tetikleyen belirlenmiş on GPCR geninin qRT-PCR ile doğrulanması.
Yanık, Tülin; Kocabıyık, Semra; Son, Çağdaş Devrim(2014-12-31)
CART (kokain ve amfetamin ile regüle edilen transkript) yeme mekanizmalarında, uyuşturucu bağımlılığı, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan nörohormondur. CART peptidleri beyinde, hipofiz, adrenal bezlerde, pankreasta ve bağırsakta yüksek miktarlarda sentez edilir. Hipotalamusta, yeme mekanizmalarını regüle eden alanlarda yüksek seviyelerde ifade edilen CART´la yapılan davranışsal ve ilaç mekanizmalarıyla ilgili çalışmalar, CART’ın yeme mekanizmasını baskılayıcı etkilerini gö...
Kokain Ve Amfetamin ile Regüle Edilen” (CART) peptidini tanidigi kabul edilen G protein kenetli reseptör ya da reseptör adaylarinin tayini
Son, Çağdaş Devrim(2013-12-31)
CART (Kokain ve Amfetamin ile Regüle Edilen Transkript) yeme ve ödül mekanizmalarinda, ilaç bagimliligi, stres, kardiovasküler aktiviteler ve kemik yenilenmesinde görev alan önemli nörohormon/modülatörlerden biridir. Ayrica, nöronlarin koruyucu etkileri öne sürülerek nöronlarda baskalasmayi saglama özellikleri de gösterilmistir. CART peptidleri beyinde, hipofizde, adrenal bezlerde, pankreasta ve bagirsakta yüksek miktarlarda sentezlenmektedir. Bu önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip olmasina ragmen CART re...
Protein kafeslerine hapsedilmiş paramanyetik ultra küçük gadolinyum oksit nanoparçacıklarının sitotoksisitesi
Eke, Binay; Volkan, Mürvet; Güray, Nülüfer Tülün(2017)
Bu projenin amacı tedavi edici ve görüntülemeye uygun kimyasalların tek bir nanoparçacıkta birleştirilmesi ile kanser tedavisini eş zamanlı takip etmeye uygun bir platform hazırlamak ve hazırlanan bu nanoparçacığın in vivo kullanımı nedeniyle hücre içindeki toksikolojik karakterizasyonunu gerçekleştirmektir. Bu amaca yönelik olarak MRI, nükleer (SPECT) ve CT yöntemlerine uygun, biyouyumlu, ferritin kafes içine yerleştirilmiş gadolinyum oksit nanoparçacıkları hazırlanmıştır. Daha sonra parçacıkların yüzeyi ...
Citation Formats
T. Yanık, S. Kocabıyık, and Ç. D. Son, “Kokain Ve Amfetamin İle Regüle Edilen Transkript(cart) İle Etkileşip Erk Fosforilasyonunu Tetikleyen G-Proteine Kenetli Reseptörün Tespiti,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58837.