Elektron Mikroskop Tomografisi Görüntülerinde Mitokondri Tespiti ve Bölütlemesi

2014-12-31
Mumcuoğlu, Ünal Erkan
Taşel, Serdar Faris
Mitokondrinin Geçirimli Elektron Mikroskobu (Tranmission Electron Microscope - TEM) görüntüleri kullanarak otomatik tespiti ve bölütlemesi üzerine yapılan çalışmaların kökeninde mitokondrinin fiziksel özellikleri ile hastalıklar arasındaki ilişkisini araştıran klinik çalışmalar yatmaktadır. Günümüzde mitokondrinin yapısında oluşan değişiklikleri sayısal olarak araştıran çalışmalarda görüntüler elle bölütlenmektedir. Bu konudaki az sayıda otomatik algoritma geliştirme çalışması ise, daha kolay sayılabilecek tipteki görüntüler üzerinde ve elle seçilmiş kısmi görümtü alanlarında (sadece bir mitokondri içeren) çalışmak üzere tasarlanmıştır. Tüm görüntü üzerinde (onlarca ve hatta daha fazla mitokondri içeren) çalışabilen ve mitokondriyi diğer hücre içi yapılardan ayıredebilen yöntemler henüz mevcut değildir. Bu projenin amacı, mitokondrilerin TEM görüntüleri üzerinde otomatik tespiti ve bölütlemesini başaran yazılım ve algoritmalar geliştirmektir. Bu konuda önceki çalışmamızın (Mumcuoglu, 2012) eksikliklerini geliştirmek hedeflenmektedir. Önceki çalışmalar sadece 2 boyutlu (2B) görüntüler üzerinde geliştirilmiş ve denenmişti. Bu çalışmadaysa, yine 2B görüntüler üzerinde çalışan daha gürbüz algoritmalar ve aynı zamanda 3B’a (çoklu kesit) uyarlanmış yöntemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Citation Formats
Ü. E. Mumcuoğlu and S. F. Taşel, “Elektron Mikroskop Tomografisi Görüntülerinde Mitokondri Tespiti ve Bölütlemesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61629.