Çok-Kipli Analiz ile Birinci Şahıs Eylem Kestirimi

2015-12-31
Temizel, Alptekin
Öngün, Cihan
Çimen, Emine
Kutlu, Ferhat
Projenin amacı bir kişinin eylemlerinin kişi üzerinde bulunan bir kameradan alınan birinci şahıs (first person/egocentric) video görüntüleri ve akıllı telefon algılayıcılarından toplanan veriler kullanılarak kestirilmesidir. Bir ya da birden fazla insanın eylemlerinin kestirilmesi (human activity recognition) üzerine yapılmış olan çalışmaların odağı temel olarak kişiye doğru bakan bir kamera yardımıyla bir insanın yaptığı eylemler (koşma, düşme, vurma, dans etme vb.), spor videolarının açımlanması (annotation) ya da birden fazla insanın etkileşimi (konuşma, kavga etme, sırada bekleme vb.) üzerinedir. Google glass gibi gözlüklerin ve vücuda/kafaya monte edilebilen kameraların popülerleşmesi ile birinci şahıs görüntülerinin sayısı da hızla artmaya başlamıştır. Ancak bu konuda sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu alanda yapılmış çalışmaların sınırlı olması nedeniyle farklı eylemleri içeren video veri setlerine de ulaşmak mümkün değildir. Ayrıca halihazırdaki veriler yalnızca videodan oluşur ve farklı algılayıcılardan da eş zamanlı olarak alınmış veriler mevcut değildir. Bu çalışmada öncelikle bu amaç için birinci şahıs video kayıtlarının yanı sıra eş zamanlı olarak da akıllı telefon algılayıcılarından veri toplanması sağlanacak ve bu verilerin kullanılması ve makina öğrenme teknikleri yardımıyla eylemlerin kestirilmesi sağlanacaktır.
Citation Formats
A. Temizel, C. Öngün, E. Çimen, and F. Kutlu, “Çok-Kipli Analiz ile Birinci Şahıs Eylem Kestirimi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61632.