ÇEVRİMİÇİ BİLGİLERİN KALİTESİNİN OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

2018-12-31
Taşkaya Temizel, Tuğba
Ölçer, Didem
Çevrimiçi bilgilerin kalitesinin değerlendirilmesi, özellikle son yıllarda, artan bilgi miktarından dolayı önem kazanmış bir konudur. Paylaşılan birçok bilgi filtrelenmeden kişilere ulaşmaktadır ve sıklıkla yanlış ya da ciddi eksik bilgi içermektedir. Kişiler özü itibariyle doğru yanlısı olduklarından dolayı bilgiyi çoğu zaman sorgulamadan tüketmektedirler ve yanlış bilginin yayılmasını kolaylaştırmaktadırlar. Sağlık alanındaki hızlı gelişmeler sonucunda teşhis ve tedavi yöntemleri konusunda bilgiler devamlı güncellenmektedir. Kullanıcıların devamlı değişen bu bilgi seli karşısında kullanabilecekleri yardımcı bir araçları bulunmamaktadır.Bu projede tip 2 Diyabet web siteleri için bilgi kalitesini içerik özellikleri açısından otomatik olarak değerlendirebilecek bir araç geliştirilecektir. İçeriğin bütünlüğünün ölçülmesi konusunda bu alandaki altın standart olan ve her sene güncellenen ADA rehberi kullanılacaktır. Geliştirilecek modelin performansı, aldatıcı sosyal içerik literatüründe özellikle Wikipedia ve e-ticaret sitelerinin yorumları için geliştirilmiş modellerle karşılaştırılacaktır.

Suggestions

Arama Motorlarında Endeks Budama için Cevap Çeşitliliği Odaklı Algoritmalar
Altıngövde, İsmail Sengör(2015-12-31)
Arama motorları günümüzde web üzerinde bilgiye erişimin en temel yöntemlerinden biridir. Bir taraftan kurumlar ve bireyler tarafından üretilen dijital veri hacmi artarken, diğer taraftan da kullanıcıların her geçen gün daha hızlı ve kaliteli sorgu cevapları talep etmesi, arama motorları alanında hem verimlilik hem de cevap kalitesi açısından sürekli yeni ve akılcı yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu projede temel amaç, arama motorlarının verimliliği ve ölçeklenebilirliği için önemli bir mekani...
Çok Modaliteli Iletisimde Bilissel Süreçlerin Incelenmesi.
Acartürk, Cengiz(2014-12-31)
Bu çalismanin amaci, diyagramlarin ve dogal dilin es zamanli olarak üretilmesi ve yorumlanmasinin bilissel bilimler çerçevesindeki incelemesidir. Arastirma temel olarak teorik çerçevelerin çok modaliteli iletisimi analiz edebilecek düzeyde gelistirilmesini ve teorik çerçevedeki varsayimlarin deneysel arastirmalarla sinanmasini içermektedir. Bunun yaninda çok modaliteli derlemler (Ing. corpus) olusturulmasi için veri toplanacak ve bu veriler isaretlenerek (Ing. annotation) modaliteler arasindaki liskiler inc...
Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu
Doğaç, Asuman(2004)
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve o...
Görüntü ve video veritabanlarına etkili erişim sistemi
Akar, Gözde Bozdağı(2003)
Bilgisayar yazılım ve donanımındaki son gelişmeler elektronik bilginin daha kolay bir şekilde üretilmesi, işlenmesi ve saklanmasını sağlamıştır. Elektronik bilgi başta sadece yazılı metinden ibaretken, giderek artan bir oranda grafik, imge, animasyon, video, ses ve diğer çoğul ortam verileri de bu kapsama dahil olmaktadır. Bu verilerin çoğuna , hızlı ağlar, arama makineleri ve gözatma araçları vasıtasıyla WEB üzerinden erişilebilmektedir. Fakat verilere ulaşma amaçlı yapılan sorguların çoğu istenilen verile...
Adaptif Kontrol Yöntemiyle Bacaklı Robotlarda Yüksek Performanslı Koşma Davranışı Geliştirilmesi
Morgül, Ömer; Saranlı, Uluç(2017)
Model tabanlı ve dinamik kararlılıga ihtiyaç duyan bacaklı yürüme ve kosma davranıslarınınfiziksel robotlarda gerçeklenmesi statik kararlılık özelligine sahip davranıslara göre oldukçazordur. Bu zorlugun temel nedenlerinden birisi ilgili dinamiklerin sistem parametrelerinehassas bagımlılık göstermesidir. Bu parametrelerin hassas bir sekilde ölçülememesi vemalzeme yorulması veya asırı kullanım nedeniyle zamanla degisim göstermesi de problemidaha da kötü bir hale getirmektedir.Bu çalısmanın temel amacı tek ba...
Citation Formats
T. Taşkaya Temizel and D. Ölçer, “ÇEVRİMİÇİ BİLGİLERİN KALİTESİNİN OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61648.